Publicaties

In het dagelijks spraakgebruik wordt vaak gezegd dat transacties die worden uitgevoerd met blockchaintechnologie ‘anoniem’ zijn. Maar hoe anoniem zijn gegevens ‘op de blockchain’ eigenlijk? Wat we in het dagelijks leven anoniem noemen, kan volgens de definities uit de privacywetgeving juist vol staan met persoonsgegevens....

Crypto-assets, de curator en de vermogensbelangen van de boedel, zo luidt de titel van de bijdrage van  Maarten van Ingen, Willem-Jan Smits en Marlinde Nannings aan het INSOLAD Jaarboek 2023 De Taak van de Curator van Wolters Kluwer. Het belang van faillissementsrechtelijke vraagstukken met betrekking tot crypto-assets groeit....

Kunstmatige intelligentie heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we omgaan met technologie, en een van de meest recente en indrukwekkende voorbeelden hiervan is de ontwikkeling van taalmodellen zoals ChatGPT. Door de brede toepasbaarheid en snelle opkomst heeft ChatGPT echter veel juridische onzekerheden gecreëerd,...

Onder welke omstandigheden is sprake van een (zakelijke) relatie tussen een financiële onderneming en een DEX (decentralised exchange)? Daarover gaat het artikel, geschreven door Willem-Jan Smits, Marlinde Nannings en Maud Bökkerink. Het artikel verscheen afgelopen december in het Tijdschrift voor Financieel Recht. Met het artikel...

Insolventie zonder fixatie; over het verdelen van een bewegende taart, zo luidt de titel van de bijdrage van Inge Lakwijk, Olaf Poorthuis en Maarten van Ingen aan het Insolad Jaarboek 2022 van Wolters Kluwer. INSOLAD is de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten; advocaten die zich bezighouden...

De Europese Commissie heeft in september 2020 de verordening Markets in Crypto-Assets (MiCA) gepubliceerd. Met als doel het reguleren van de cryptomarkt binnen de EU. In de MiCA Whitepaper gaan wij daarom uitgebreid in op diverse onderwerpen die voor uitgevende instellingen en cryptodienstverleners van belang...

Binnenkort is het afgelopen met de coronasteun voor bedrijven. Een faillissementsgolf lijkt onvermijdelijk. In een whitepaper bespreken wij - de insolventierechtspecialisten van Watsonlaw en Hekkelman advocaten - diverse onderwerpen waarmee een ondernemer in crisistijd te maken kan krijgen. Wij geven concrete tips om de onderneming te redden...

Ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de inning van sommige belastingen en premies. Zo moeten de meeste ondernemingen bij hun klanten btw in rekening brengen (en soms ook accijnzen of vergelijkbare heffingen), om die vervolgens af te dragen aan de schatkist. Ondernemingen met personeel moeten loonbelasting en...