Blog

Nadat de curator een woning van een failliete eigenaar heeft verkocht, komt er iemand met een hoger bod. De rechtbank vindt dat de koopovereenkomst kan worden ontbonden, de Hoge Raad is het daar niet mee eens. Een woningeigenaar is in staat van faillissement verklaard en zijn...

Een geschil over de waarde van aandelen kan worden opgelost als de aandeelhouders instemmen met een bindend advies daarover door een externe deskundige. Maar een bindend advies is echt bindend: het moet worden nageleefd. Een man en een vrouw houden beiden de helft van de aandelen...

Een online supermarkt verkeert in zwaar weer. Het probeert via crowdfunding aanvullende financiering binnen te halen. Maar omdat een schuldeiser en de rechtbank daar weinig vertrouwen in hebben, wordt het faillissement alsnog uitgesproken. Een online supermarkt valt onder het Bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf en is daarom...

Als een vennootschap door een intern conflict onbestuurbaar wordt, kan de rechter een bestuurder die verwijtbaar heeft gehandeld schorsen. In deze zaak doet de rechter dat niet: hij benoemt een derde, onafhankelijke interim-bestuurder. Het gaat over een tandartsenpraktijk, geleid door een man en een vrouw die...

Na een faillissement hebben werknemers recht op doorbetaling van het salaris. Eventueel neemt het Uwv deze verplichting over, maar dan moet een werknemer wel aantonen dat sprake is van een ‘privaatrechtelijke dienstbetrekking’. Als een bedrijf failliet gaat, lopen de arbeidsovereenkomsten in principe door: werknemers moeten blijven...

Een regeling in de statuten van een vennootschap over de overdracht van aandelen is niet in steen gebeiteld. Als de belangen van de schuldeiser dermate groot zijn, kan de rechter de statuten buiten beschouwing stellen. Wettelijke bepalingen gaan boven statutaire bepalingen. Als een vennootschap haar betalingsverplichtingen...

De recente uitspraak van de Hoge Raad heeft belangrijke implicaties voor wat tot de categorie van geldige steunvorderingen bij faillissementsaanvragen behoort. Een steunvordering kan namelijk ook bestaan uit vóór faillietverklaring verbeurde dwangsommen. De Hoge Raad overweegt dat de Hoge Raad in het ABN AMRO/Berzona-arrest niet...

Een procespartij die ‘te lichtvaardig’ procedeert, maakt misbruik van procesrecht. In deze zaak werd een curator daarvan beschuldigd. Maar misbruik van procesrecht moet niet te snel worden aangenomen, stelt de rechtbank. Nadat een BV in staat van faillissement is verklaard, stelt de curator de enige bestuurder...

Een bedrijf dat werkt aan een schuldeisersakkoord heeft behoefte aan enige rust. De rechtbank kan dan een ‘afkoelingsperiode’ instellen. Is die termijn te kort, dan kan het bedrijf om een verlenging verzoeken. Maar dat wordt niet altijd verleend, ontdekte deze vennootschap. Een bedrijf (BV) dat een...