Phyllis Winkens

Nadat de curator een woning van een failliete eigenaar heeft verkocht, komt er iemand met een hoger bod. De rechtbank vindt dat de koopovereenkomst kan worden ontbonden, de Hoge Raad is het daar niet mee eens. Een woningeigenaar is in staat van faillissement verklaard en zijn...

Een online supermarkt verkeert in zwaar weer. Het probeert via crowdfunding aanvullende financiering binnen te halen. Maar omdat een schuldeiser en de rechtbank daar weinig vertrouwen in hebben, wordt het faillissement alsnog uitgesproken. Een online supermarkt valt onder het Bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf en is daarom...

Na een faillissement hebben werknemers recht op doorbetaling van het salaris. Eventueel neemt het Uwv deze verplichting over, maar dan moet een werknemer wel aantonen dat sprake is van een ‘privaatrechtelijke dienstbetrekking’. Als een bedrijf failliet gaat, lopen de arbeidsovereenkomsten in principe door: werknemers moeten blijven...

Een bedrijf dat werkt aan een schuldeisersakkoord heeft behoefte aan enige rust. De rechtbank kan dan een ‘afkoelingsperiode’ instellen. Is die termijn te kort, dan kan het bedrijf om een verlenging verzoeken. Maar dat wordt niet altijd verleend, ontdekte deze vennootschap. Een bedrijf (BV) dat een...

Lange tijd was het onduidelijk of de ‘pre-pack’ wel was toegestaan. De Hoge Raad heeft hier nu duidelijkheid over gecreëerd. Zolang de pre-packprocedure niet wettelijk is geregeld, valt deze niet onder een faillissementsuitzondering en worden werknemers bij overgang van onderneming beschermd. De zogenoemde pre-pack houdt de...

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Schuldeisers krijgen dan bij een ‘turboliquidatie’ meer mogelijkheden om te beoordelen of het bedrijf dat aan hen nog moet betalen, hen niet benadeelt. Ook weten ze dan beter of ze stappen kunnen ondernemen. Een...

Het verrekenen van schulden en vorderingen voorafgaande aan faillissement is onder voorwaarden toegestaan. Zo moet de partij die verrekent te goeder trouw zijn. Maar wat is ‘goed trouw’? De Hoge Raad heeft hierover nu duidelijkheid gegeven. Deze kwestie speelde bij een concern op het gebied van...

Enkele jaren geleden zijn drie wetten in werking getreden om het faillissementsrecht aan te passen. Dat was nodig, omdat de Faillissementswet dateert van 1896 – en daar werken we nog steeds mee. Twee van die drie wetten zijn nu geëvalueerd. De Wet versterking positie curator (2017)...

Het is wettelijk geregeld wie in een vennootschap de Raad van Commissarissen mag benoemen en ontslaan: de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Maar in een Whoa-procedure kan de rechtbank de AvA dit stemrecht ontnemen, als dit in het belang is van de schuldeisers en aandeelhouders...

Een verzoek om een herstructureringsdeskundige wordt doorgaans toegewezen. Maar niet als de benoeming daarvan leidt tot vertraging van het herstructureringstraject. Een internationaal concern dat zich bezighoudt met de verkoop van huishoudartikelen verkeert in zwaar weer en bereidt daarom een akkoordprocedure voor. Dit houdt onder andere in...