Juridische aspecten van crypto-assets bij faillissementen. INSOLAD Jaarboek 2023

Juridische aspecten van crypto-assets bij faillissementen. INSOLAD Jaarboek 2023

Crypto-assets, de curator en de vermogensbelangen van de boedel, zo luidt de titel van de bijdrage van  Maarten van Ingen, Willem-Jan Smits en Marlinde Nannings aan het INSOLAD Jaarboek 2023 De Taak van de Curator van Wolters Kluwer.

Het belang van faillissementsrechtelijke vraagstukken met betrekking tot crypto-assets groeit. De bijdrage geeft inzicht in praktische en juridische aspecten van crypto-assets die relevant zijn voor de uitoefening van de taak van de curator. Marlinde Nannings: “We hopen hiermee curatoren wat meer wegwijs te maken in de mogelijkheden om crypto-assets te gelde te maken ten behoeve van de boedel.”

INSOLAD is de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten; advocaten die zich bezighouden met alle aspecten van faillissementen en herstructurering. INSOLAD zorgt voor up-to-date kennis over de insolventiepraktijk en houdt zich actief bezig met informatie over en totstandkoming van wet- en regelgeving op dit vakgebied.
Onze bijdrage vindt u op pagina 367 van het INSOLAD Jaarboek 2023.