Thomas Schelfaut

Een techbedrijf groeit zo snel dat er financiële problemen ontstaan. Na de faillietverklaring stelt de curator dat de bestuurders onbehoorlijk hebben gehandeld: de ongecontroleerd groei heeft de schuldeisers benadeeld. De bestuurders moeten het boedeltekort uit eigen zak betalen, maar het gerechtshof steekt daar een stokje...

Grote ondernemingen, zoals beurs- en andere vennootschappen, grote banken en verzekeraars krijgen een ruimere rapportageverplichting. Ze moeten straks in het jaarlijkse bestuursverslag uitgebreider beschrijven wat ze hebben gedaan om duurzaamheid te bevorderen. Dat staat in een algemene maatregel van bestuur van minister Weerwind (Rechtsbescherming) en in...

Wie bepaalde informatie wil van een curator over een faillissement, kan die informatie niet krijgen met een beroep op de Wet open overheid. Die wet geldt alleen voor bestuursorganen en de faillissementscurator is dat niet. Als een stichting failliet wordt verklaard, wil zij bepaalde informatie van...

In de toekomst worden werknemers van een failliet bedrijf dat een doorstart meemaakt beter beschermd. De wet die dit gaat regelen, de Wet overgang van onderneming in faillissement, is in consultatie gegaan. Als een bedrijf failliet gaat, betekent dit vaak ook slecht nieuws voor de werknemers....

Kan een bestuurder die door zijn eigen rechtspersoon aansprakelijk is gesteld, een beroep doet op de klachtplicht? Nee, zegt de Hoge Raad, een bestuurder kan tegenover de rechtspersoon niet succesvol het verweer voeren dat deze tijdig had moeten klagen over zijn handelen. Deze zaak gaat over...

Voetbalclub Vitesse had twee kandidaten op het oog die herstructureringsdeskundige konden worden in een Whoa-procedure. De rechtbank wijst dat af: ze zijn beiden niet onafhankelijk genoeg. Voetbalclub Vitesse verkeert in zwaar weer. De indirect bestuurder, die de Russische nationaliteit heeft, verkocht na de Russische inval zijn...

Lang niet altijd kan een vennootschap het eigen faillissement aanvragen. De rechtbank Overijssel zet op een rij wanneer dit misbruik van recht oplevert. Als een BV failliet wordt verklaard, komt de titulair directeur in verzet. Hij vraagt om het vonnis – waarin de vennootschap waar hij...

Een bedrijf dat is ontbonden maar dat toch nog baten heeft, kan alsnog failliet worden verklaard. Tot dat oordeel kwam de rechtbank Rotterdam nadat een bedrijf door een turboliquidatie was opgehouden te bestaan. Een schuldeiser verzoekt de rechtbank Rotterdam om een vennootschap failliet te verklaren. Hij...

Na het faillissement van een klant weigert een administratiekantoor de gehele boekhouding van de gefailleerde aan de curator te geven. Die stapt naar de rechtbank en krijgt gelijk. Maar interne aantekeningen en berekeningen van het administratiekantoor vallen niet onder de administratie, en die krijgt de...

Door ‘omstandigheden’ gaan zijn twee BV’s failliet. De bestuurder moet aantonen dat de oorzaken hiervan ‘van buiten’ komen. Maar nu hij zelf schuldig is aan het faillissement, moet hij het boedeltekort uit eigen zak betalen. Een man is bestuurder en aandeelhouder van twee BV’s. De een...