Nieuwsberichten

Grote ondernemingen, zoals beurs- en andere vennootschappen, grote banken en verzekeraars krijgen een ruimere rapportageverplichting. Ze moeten straks in het jaarlijkse bestuursverslag uitgebreider beschrijven wat ze hebben gedaan om duurzaamheid te bevorderen. Dat staat in een algemene maatregel van bestuur van minister Weerwind (Rechtsbescherming) en in...

In de toekomst worden werknemers van een failliet bedrijf dat een doorstart meemaakt beter beschermd. De wet die dit gaat regelen, de Wet overgang van onderneming in faillissement, is in consultatie gegaan. Als een bedrijf failliet gaat, betekent dit vaak ook slecht nieuws voor de werknemers....

Het Handelsregister beschermt de persoonsgegevens van ingeschreven ondernemers nu onvoldoende. Met een wetswijziging wordt dat aangepast. Daarbij wordt ook de financiering van het Handelsregister veranderd: ondernemers gaan een jaarlijkse bijdrage betalen. Met het Handelregister van de Kamer van Koophandel kan iedereen de gegevens van zakenpartners controleren....

Bij gebruikmaking van ‘slimme’ apparaten ontstaan allerlei (nieuwe) data. Vaak kunnen alleen fabrikanten en dienstverleners hierover beschikken. De EU Data Act en de Nederlandse uitvoeringswet moeten ervoor zorgen dat gebruikers (bedrijven en consumenten) beter toegang krijgen tot hun eigen data. Met de EU Data Act krijgen...

In veel arbeidsovereenkomsten staat een concurrentiebeding. Daarmee willen werkgevers hun concurrentiepositie veiligstellen. Werknemers die beschikken over bedrijfsgeheimen, klantcontacten, unieke werkprocessen, commerciële en technische kennis kunnen hiermee niet zomaar naar een concurrerend bedrijf overstappen. Maar de regels over het concurrentiebeding worden gewijzigd. Het concurrentiebeding wordt steeds vaker...

Grote multinationals met een netto-omzet van meer dan € 750 miljoen moeten voortaan jaarlijks openbaar maken hoeveel winstbelasting zij wereldwijd betalen. Deze maatregel moet deze bedrijven ertoe bewegen fiscaal verantwoord te ondernemen en belasting te betalen in de landen waar zij activiteiten hebben en winst...

De Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa) geeft levensvatbare bedrijven in financiële moeilijkheden de mogelijkheid om hun schulden te herstructureren. Daarmee kan een faillissement worden voorkomen. Bij het midden- en kleinbedrijf is deze wet echter minder succesvol. Dat stellen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit...

Vanaf 1 februari 2024 kunnen klokkenluiders kosteloze rechtsbijstand en mediation krijgen. Daarvoor geldt geen inkomens- en vermogenseis. De Wet bescherming klokkenluiders is voor grote werkgevers (meer dan 250 werknemers) begin 2023 in werking getreden. Voor middelgrote werkgevers (tussen de 50 en 249 werknemers) gebeurde dit op...