Research paper ChatGPT

Research paper ChatGPT

Kunstmatige intelligentie heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we omgaan met technologie, en een van de meest recente en indrukwekkende voorbeelden hiervan is de ontwikkeling van taalmodellen zoals ChatGPT. Door de brede toepasbaarheid en snelle opkomst heeft ChatGPT echter veel juridische onzekerheden gecreëerd, waaronder de samenhang met AVG. Over deze interessante botsing tussen technology en wetgeving schreef Jorie Corten een onderzoekspaper voor haar master rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richt zich met name op de volgende vraag: Zijn de trainingsgegevens van ChatGPT verenigbaar met het recht op vergetelheid in de zin van artikel 17 AVG?

Advocaat Camiel Vermeulen zegt het volgende over het onderzoek:
“Het paper van Jorie is zeer leerzaam en verhelderend met betrekking tot de toepasselijkheid en uitwerking van de AVG en de bijbehorende problematiek die om de hoek komt kijken. ChatGPT en soortgelijke programma’s verwerken met hun algoritmes (al dan niet bewust) grote hoeveelheden persoonlijke data die vervolgens telkens in de bijbehorende systemen blijven circuleren. Er bestaan wetsingangen om daar tegen op te treden, maar hoe haalbaar en wenselijk dat in de praktijk is laat zich nog niet zo eenvoudig duiden. Dit artikel geeft een kort en bondig overzicht van de pijnpunten en mogelijke oplossingen die daar op dit moment aan verbonden zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.”

Download hier de paper