Jaarrekening Tag

Het lijkt zo makkelijk; even de tussentijdse cijfers doorgeven op verzoek van de bank, de aandeelhouders of de directie. “Kun je even morgen de voorlopige cijfers aanreiken”, zoals dat vaak in de directiekamer wordt gevraagd. Algemeen bekend is dat, volgens artikel; 2:362 BW, de jaarrekening...

Veel ondernemers hebben het gemist; de termijnen voor het opstellen en deponeren van de jaarrekening zijn korter geworden. Uit artikel 2:101 en 2:210 BW blijkt dat het bestuur van een NV of BV jaarlijks de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar opgesteld...