Werknemers

Werknemers.

 

Ontslag door de curator

Gaat het bedrijf waarvoor u werkt failliet, dan kan de curator besluiten de arbeidsovereenkomst met u op te zeggen. De curator heeft daarvoor toestemming (machtiging) van de rechter-commissaris, de toezichthouder. De curator moet een opzegtermijn in acht te nemen van maximaal zes weken. Bij een door de curator gegeven ontslag heeft u geen recht op een transitievergoeding.

 

Werkzaamheden tijdens opzegtermijn

Gedurende de opzegtermijn bent u nog in dienst en dient u uw werkzaamheden uit te voeren, tenzij u een andere instructie ontvangt van de curator of uw leidinggevende.

 

Ziekte, vakantie en ziekte tijdens de opzegtermijn

Gedurende de opzegtermijn geplande vakanties kunnen doorgang vinden. Als u besluit nog vakantie- of verlofdagen op te nemen kan dit na overleg met de curator en melding bij de aangewezen contactpersoon bij het UWV. Indien u tijdens de opzegtermijn ziek wordt, dient u dit door te geven aan de curator en de aangewezen contactpersoon bij het UWV. Indien u al ziek was, dient u uw reïntegratieverplichtingen onverkort na te komen.

 

Salaris

Achterstallige salarisaanspraken worden door het UWV overgenomen en aan de werknemers betaald. In beginsel betreft dit:

  • Het achterstallig salaris over maximaal 13 weken voorafgaand aan het faillissement;
  • Het loon over de opzegtermijn;
  • Opgebouwd vakantiegeld en niet genoten vakantiedagen;
  • Pensioenpremies en onkostenvergoedingen tot maximaal een jaar voor faillissement.

 

De omvang van de vergoeding is beperkt in sommige gevallen. Alle aanspraken die niet door het UWV worden overgenomen kunt u bij de curator ter verificatie indienen.
Werknemers die tevens aandeelhouder zijn komen in de meeste gevallen niet voor overname van loonverplichtingen door het UWV in aanmerking.
Meer informatie treft u op: www.uwv.nl. Neemt u niet zelf contact op met het UWV voor de loonovernameverplichting. Het UWV wijst een behandelaar aan en meer informatie ontvangt u via de curator.

 

Inschrijving als werkzoekende

Als uw opzegtermijn (bijna) afloopt kunt u zich inschrijven als werkzoekende op www.werk.nl.