Research paper CBDC

Research paper CBDC

Digitalisering in het betalingsverkeer heeft voor een ongekende dynamiek gezorgd. Contant geld wordt steeds minder gebruikt en de coronacrisis heeft dit een extra duwtje in de rug gegeven. Deze ontwikkelingen en het toenemende aantal nieuwe digitale activa dat op de markt is gekomen, deden de alarmbel rinkelen bij centrale banken om serieus na te denken over de digitalisering van publiek geld, ook wel bekend als Central Bank Digital Currency (CBDC). Inmiddels is al 90% van alle centrale banken in de wereld met dit thema bezig. De Europese Unie is ook begonnen met nadenken over digitale euro’s en verwacht het onderzoek in het najaar van 2023 af te ronden.

Over deze interessante ontwikkeling schreef Jorie Corten een paper voor haar master rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar paper richt zich met name op de privacykwesties rondom de Europese retail account-gebaseerde CBDC.

Advocaat Marlinde Nannings zegt het volgende over het onderzoek:

Zo’n 90% van de centrale banken is momenteel bezig met een digitale vorm van publiek geld, ook wel Central Bank Digital Currency (CBDC). Daarnaast werkt de Bank for International Settlements (BIS) met Project Icebreaker aan een oplossing voor het faciliteren van cross-border retail-CBDC betalingen. Meer lokaal, is de Europese Centrale Bank (ECB) eind 2021 gestart met een onderzoek naar de digitale euro. De eventuele introductie van een digitale euro raakt veel maatschappelijke aspecten en keuzes. Dit paper geeft een helder overzicht van de privacy aspecten van deze ontwikkeling. Een complicerende factor daarbij is dat CBDC’s naar hun aard programmeerbaar zijn. Hoewel nog moet blijken of van die functionaliteit daadwerkelijk gebruik zal worden gemaakt, is het vanwege de potentieel grote consequenties van belang om deze ontwikkeling goed te volgen. Lees hierover meer in het artikel.

Download hier de paper.