Paper over blockchain technologie en privacy

Paper over blockchain technologie en privacy

In het dagelijks spraakgebruik wordt vaak gezegd dat transacties die worden uitgevoerd met blockchaintechnologie ‘anoniem’ zijn. Maar hoe anoniem zijn gegevens ‘op de blockchain’ eigenlijk? Wat we in het dagelijks leven anoniem noemen, kan volgens de definities uit de privacywetgeving juist vol staan met persoonsgegevens. En wat vandaag anoniem is, hoeft dat in de toekomst helemaal niet meer te zijn.er dit interessante spanningsveld schreef Jorie Corten een probleemverkennend paper, voor haar studie International Technology Law aan de VU Amsterdam.

Het paper van Jorie geeft allereerst een toegankelijke inleiding op wat blockchaintechnologie nu eigenlijk is. Daarna geeft het een heldere uitleg over het verschil tussen anonieme gegevens en zogeheten ‘gepseudonimiseerde’ gegevens in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor wie meer de diepte in wil, zijn er vele verwijzingen naar wetenschappelijke bronnen. Hiermee is het paper van Jorie een uitstekend startpunt voor iedereen die meer wil weten over blockchaintechnologie, de AVG en waarom het goed is om de term ‘anoniem’ met een korreltje zout te nemen.

Advocaat Inge Lakwijk zegt het volgende over de paper:
“Het artikel van Jorie illustreert een belangrijk aandachtspunt op het gebied van privacy: het feit dat gegevens die aanvankelijk anoniem waren, later vaak alsnog gekoppeld kunnen worden aan identificeerbare mensen. Dit feit is niet alleen van belang voor alle mensen die hun eigen privacy willen beschermen, maar ook voor organisaties die hun AVG-compliance op orde willen houden is het belangrijk om zich te realiseren dat de technologie voortschrijdt. Ook voor organisaties geldt: gegevens die je nu nog niet als persoonsgegevens op de radar hebt, kunnen dat later alsnog worden. Dit is van de vele redenen waarom AVG-compliance een voortdurend proces is.”

U vindt het paper hier.