Marlinde Nannings

Het Handelsregister beschermt de persoonsgegevens van ingeschreven ondernemers nu onvoldoende. Met een wetswijziging wordt dat aangepast. Daarbij wordt ook de financiering van het Handelsregister veranderd: ondernemers gaan een jaarlijkse bijdrage betalen. Met het Handelregister van de Kamer van Koophandel kan iedereen de gegevens van zakenpartners controleren....

Onderzoek herkomst spaargeld door bank niet in strijd met privacyregels Een bank vraagt aan rekeninghouders om aan te geven waar hun spaargeld vandaan komt. Geen antwoord geven betekent: einde spaarrekening.  Is dat een overschrijding van de privacyregels? Een consument heeft een spaarrekening bij een bank. Op enig...

Een crypto-investeerder wil zijn winst uitgekeerd zien. De serviceverlener zegt dat het geld verloren is gegaan. Als de investeerder de serviceverlener vervolgens failliet wil laten verklaren, vangt hij bot. Een man laat een bedrag investeren in cryptovaluta. Daarover sluit hij een investeringsovereenkomst met een serviceverlener. In...

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Markets in Crypto-assets Regulation (MiCA) op 14 juli 2023 is de Nederlandse wetgever een consultatie gestart over het voorstel voor de Uitvoeringswet verordening cryptoactiva (de Uitvoeringswet) en de bijbehorende memorie van toelichting. Met de Uitvoeringswet beoogt de Nederlandse...

In het dagelijks spraakgebruik wordt vaak gezegd dat transacties die worden uitgevoerd met blockchaintechnologie ‘anoniem’ zijn. Maar hoe anoniem zijn gegevens ‘op de blockchain’ eigenlijk? Wat we in het dagelijks leven anoniem noemen, kan volgens de definities uit de privacywetgeving juist vol staan met persoonsgegevens....

‘Techreuzen’ hebben veel macht op het internet. Ondernemers die voor het verkopen van producten of diensten gebruik maken van online platforms, worden hier steeds afhankelijker van. De Digital Markets Act moet ondernemers en consumenten meer bescherming bieden. De Digital Markets Act (DMA) bevat regels om consumenten...

Crypto-assets, de curator en de vermogensbelangen van de boedel, zo luidt de titel van de bijdrage van  Maarten van Ingen, Willem-Jan Smits en Marlinde Nannings aan het INSOLAD Jaarboek 2023 De Taak van de Curator van Wolters Kluwer. Het belang van faillissementsrechtelijke vraagstukken met betrekking tot crypto-assets groeit....