Crypto

Een crypto-investeerder wil zijn winst uitgekeerd zien. De serviceverlener zegt dat het geld verloren is gegaan. Als de investeerder de serviceverlener vervolgens failliet wil laten verklaren, vangt hij bot. Een man laat een bedrag investeren in cryptovaluta. Daarover sluit hij een investeringsovereenkomst met een serviceverlener. In...

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Markets in Crypto-assets Regulation (MiCA) op 14 juli 2023 is de Nederlandse wetgever een consultatie gestart over het voorstel voor de Uitvoeringswet verordening cryptoactiva (de Uitvoeringswet) en de bijbehorende memorie van toelichting. Met de Uitvoeringswet beoogt de Nederlandse...

In het dagelijks spraakgebruik wordt vaak gezegd dat transacties die worden uitgevoerd met blockchaintechnologie ‘anoniem’ zijn. Maar hoe anoniem zijn gegevens ‘op de blockchain’ eigenlijk? Wat we in het dagelijks leven anoniem noemen, kan volgens de definities uit de privacywetgeving juist vol staan met persoonsgegevens....

‘Techreuzen’ hebben veel macht op het internet. Ondernemers die voor het verkopen van producten of diensten gebruik maken van online platforms, worden hier steeds afhankelijker van. De Digital Markets Act moet ondernemers en consumenten meer bescherming bieden. De Digital Markets Act (DMA) bevat regels om consumenten...

1. Inleiding: De oprichting van de anti-witwasautoriteit (AMLA) wordt door de Europese Commissie het kernstuk van het nieuwe anti-witwaspakket genoemd. In het algemeen zal deze autoriteit de samenwerking en de convergentie van de praktijken inzake AML en CFT in de hele EU bevorderen door toezicht te...

1. Inleiding: De herziening van de anti-witwasrichtlijn (AMLD) en de nieuwe anti-witwasverordening (AMLR) dienen het hoofddoel van het anti-witwaspakket (AML) om de samenwerking tussen de lidstaten in de strijd tegen het witwassen van geld (ML) en de financiering van terrorisme (TF) te intensiveren en te vergemakkelijken,...

1. Inleiding In 2015 is de Verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (TFR) aangenomen, waarin regels zijn vastgelegd over de noodzakelijke informatie over de betaler en begunstigde die bij geldovermakingen binnen de EU moet worden toegevoegd. Het doel van de verordening is de autoriteiten van...