Crypto

Here’s our point:
We can help you prepare for what the future holds for your business.

 

Watsonlaw is pionier op het gebied van bitcoin, blockchain en tokenization. Zo hebben we diepgaande kennis van de juridische aspecten van toepassing van blockchaintechniek. Daarnaast hebben we veel ervaring met het opzetten en structureren van ondernemingen die zich met crypto bezighouden. Van het kiezen van de juridische entiteit tot het tokenizen van het kapitaal en van het verkrijgen van een bankrekening tot het doorlopen van registratie- en vergunningtrajecten bij de AFM en DNB.

 

Veel partijen die te maken hebben met crypto worstelen met de vraag welke regelgeving op hen van toepassing is. Zijn activiteiten vergunningplichtig, of kan gebruik worden gemaakt van een vrijstelling? Moet een prospectus worden opgesteld of gaat het juist om een vrije aanbieding? Of kwalificeert een handelsplatform wellicht als een MTF? Het team van Watsonlaw heeft de relevante regelgeving in kaart gebracht en verschaft snel helderheid. Ook helpen we je met het verkrijgen van een vergunning, wanneer dat nodig is. Samen bouwen, is waar we voor gaan. Zeker wanneer je snel groeit, of snelle groei voorziet, pakken we graag door en dragen we concreet bij aan de ontwikkeling en groei van je business. Daarbij doen we grondig onderzoek en wijzen we je proactief op ontwikkelingen, trends en kennis die je vooruit helpen en geven we aan welke richting voor jouw business de meeste kansen biedt.

 

Aanvankelijk was de crypto markt vrijwel ongereguleerd maar dit is aan het veranderen. Sinds mei 2020 geldt er op grond van AMLD5 specifieke regelgeving voor wisseldiensten en aanbieders van custodial wallets, waaronder een registratieplicht bij DNB. Met ingang van 30 december 2024 zijn de regels van MiCA van toepassing. Deze regelgeving gaat nagenoeg de hele cryptomarkt reguleren en vervangt de registratieplicht. Onder MiCA moet voor het uitgeven van tokens (crypto-assets) een whitepaper worden opgesteld en voorgelegd aan de AFM. Voor het uitgeven van stable coins wordt een vergunning vereist. Ook bedrijven die diensten verlenen ten aanzien van crypto-assets moeten een vergunning hebben. Voorbeelden daarvan zijn handelsplatformen zoals exchanges en brokers maar ook adviseurs en bewaarders (custodians).

 

Bij Watsonlaw helpen we klanten met het voorbereiden van registratie- en vergunningaanvragen, het opstellen van de benodigde documentatie en het op orde brengen van de onderliggende processen. Dat doen we met concreet en praktisch toepasbaar advies, hands-on gedurende alle stappen van het proces.

 

We vinden het belangrijk om onze kennis te delen met partijen die actief zijn in de markt. Daarom spreken we regelmatig op events, verzenden we iedere twee weken een nieuwsbrief (schrijf je hier in) en publiceren we regelmatig over juridische ontwikkelingen op het gebied van bitcoin, blockchain en crypto.

 

Bij Watsonlaw hebben we veel kennis opgedaan over MiCA. We hebben er ook veel over geschreven, zoals een groot aantal blogs en een whitepaper. Als u wilt weten wat MiCA voor uw bedrijf gaat betekenen, neem dan gerust contact op.

 

Wil je meer weten? Neem voor meer informatie neem contact op met Willem-Jan Smits of Camiel Vermeulen.

Nieuwe technologieën vragen om nieuwe inzichten.

Track record.

 

  • Diverse blockchain-based financieringstrajecten met een opbrengst van circa € 50 miljoen
  • Opzetten en structureren van een groot aantal cryptobedrijven
  • Verzorgen van registratie van aanbieders van cryptodiensten bij DNB
  • Voorbereiden van vergunningaanvraag van beleggingsonderneming (MTF)
  • Opzetten van structureren van diverse fondsen (beleggingsinstellingen)
Watsonlaw_winner-dbca

Download de MiCA Whitepaper.

De Europese Commissie heeft in september 2020 de verordening Markets in Crypto-Assets (MiCA) gepubliceerd. Met als doel het reguleren van de cryptomarkt binnen de EU. In de MiCA Whitepaper gaan wij daarom uitgebreid in op diverse onderwerpen die voor uitgevende instellingen en cryptodienstverleners van belang kunnen zijn.

Download Whitepaper MiCA

Klantervaringen.

Wil je onze wekelijkse crypto nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je nu in.