Angelique Andrioli

Een techbedrijf groeit zo snel dat er financiële problemen ontstaan. Na de faillietverklaring stelt de curator dat de bestuurders onbehoorlijk hebben gehandeld: de ongecontroleerd groei heeft de schuldeisers benadeeld. De bestuurders moeten het boedeltekort uit eigen zak betalen, maar het gerechtshof steekt daar een stokje...

Grote ondernemingen, zoals beurs- en andere vennootschappen, grote banken en verzekeraars krijgen een ruimere rapportageverplichting. Ze moeten straks in het jaarlijkse bestuursverslag uitgebreider beschrijven wat ze hebben gedaan om duurzaamheid te bevorderen. Dat staat in een algemene maatregel van bestuur van minister Weerwind (Rechtsbescherming) en in...

In de toekomst worden werknemers van een failliet bedrijf dat een doorstart meemaakt beter beschermd. De wet die dit gaat regelen, de Wet overgang van onderneming in faillissement, is in consultatie gegaan. Als een bedrijf failliet gaat, betekent dit vaak ook slecht nieuws voor de werknemers....

Kan een bestuurder die door zijn eigen rechtspersoon aansprakelijk is gesteld, een beroep doet op de klachtplicht? Nee, zegt de Hoge Raad, een bestuurder kan tegenover de rechtspersoon niet succesvol het verweer voeren dat deze tijdig had moeten klagen over zijn handelen. Deze zaak gaat over...

Grote multinationals met een netto-omzet van meer dan € 750 miljoen moeten voortaan jaarlijks openbaar maken hoeveel winstbelasting zij wereldwijd betalen. Deze maatregel moet deze bedrijven ertoe bewegen fiscaal verantwoord te ondernemen en belasting te betalen in de landen waar zij activiteiten hebben en winst...

Een bedrijf houdt zich niet aan een wettelijke verplichting en wordt bestuurd door twee BV’s. De vraag is of de bestuurders van deze BV’s – twee personen – hoofdelijk aansprakelijk zijn. Particuliere beveiligingsbedrijven vallen onder twee cao’s. Een stichting geeft voorlichting en informatie over deze cao’s...

Een geschil over de waarde van aandelen kan worden opgelost als de aandeelhouders instemmen met een bindend advies daarover door een externe deskundige. Maar een bindend advies is echt bindend: het moet worden nageleefd. Een man en een vrouw houden beiden de helft van de aandelen...

Vanaf 1 februari 2024 kunnen klokkenluiders kosteloze rechtsbijstand en mediation krijgen. Daarvoor geldt geen inkomens- en vermogenseis. De Wet bescherming klokkenluiders is voor grote werkgevers (meer dan 250 werknemers) begin 2023 in werking getreden. Voor middelgrote werkgevers (tussen de 50 en 249 werknemers) gebeurde dit op...

Goed nieuws voor sommige bedrijven: hun administratieve lasten dalen nu zij geen controle van de jaarverslaggeving meer door een accountant moeten laten uitvoeren, en geen bestuursverslag meer hoeven op te stellen. Daarmee daalt ook de druk op de controle-capaciteit van accountants. Het kabinet voert met dit...

Besloten en naamloze vennootschappen, verenigingen, coöperaties en verenigingen van eigenaren mogen in de toekomst geheel digitaal vergaderen. Tijdens de coronapandemie was dit al tijdelijk togestaan. Veel rechtspersonen zijn wettelijk verplicht om minimaal een keer per jaar met hun leden of aandeelhouders te vergaderen. Deze vergaderingen moeten...