Corporate Litigation

Grote multinationals met een netto-omzet van meer dan € 750 miljoen moeten voortaan jaarlijks openbaar maken hoeveel winstbelasting zij wereldwijd betalen. Deze maatregel moet deze bedrijven ertoe bewegen fiscaal verantwoord te ondernemen en belasting te betalen in de landen waar zij activiteiten hebben en winst...

Een bedrijf houdt zich niet aan een wettelijke verplichting en wordt bestuurd door twee BV’s. De vraag is of de bestuurders van deze BV’s – twee personen – hoofdelijk aansprakelijk zijn. Particuliere beveiligingsbedrijven vallen onder twee cao’s. Een stichting geeft voorlichting en informatie over deze cao’s...

Een geschil over de waarde van aandelen kan worden opgelost als de aandeelhouders instemmen met een bindend advies daarover door een externe deskundige. Maar een bindend advies is echt bindend: het moet worden nageleefd. Een man en een vrouw houden beiden de helft van de aandelen...

Vanaf 1 februari 2024 kunnen klokkenluiders kosteloze rechtsbijstand en mediation krijgen. Daarvoor geldt geen inkomens- en vermogenseis. De Wet bescherming klokkenluiders is voor grote werkgevers (meer dan 250 werknemers) begin 2023 in werking getreden. Voor middelgrote werkgevers (tussen de 50 en 249 werknemers) gebeurde dit op...

Goed nieuws voor sommige bedrijven: hun administratieve lasten dalen nu zij geen controle van de jaarverslaggeving meer door een accountant moeten laten uitvoeren, en geen bestuursverslag meer hoeven op te stellen. Daarmee daalt ook de druk op de controle-capaciteit van accountants. Het kabinet voert met dit...

Besloten en naamloze vennootschappen, verenigingen, coöperaties en verenigingen van eigenaren mogen in de toekomst geheel digitaal vergaderen. Tijdens de coronapandemie was dit al tijdelijk togestaan. Veel rechtspersonen zijn wettelijk verplicht om minimaal een keer per jaar met hun leden of aandeelhouders te vergaderen. Deze vergaderingen moeten...

Als een vennootschap door een intern conflict onbestuurbaar wordt, kan de rechter een bestuurder die verwijtbaar heeft gehandeld schorsen. In deze zaak doet de rechter dat niet: hij benoemt een derde, onafhankelijke interim-bestuurder. Het gaat over een tandartsenpraktijk, geleid door een man en een vrouw die...

Het nieuwe jaar betekent weer: nieuwe regels, regels die verdwijnen en regels die veranderen. Hieronder staan er enkele die relevant zijn voor ondernemers. Wettelijke rente op vorderingen gaat omhoog Met ingang van 1 januari 2024 is de wettelijke rente verhoogd. Wie een onbetaalde vordering heeft, mag...

Een regeling in de statuten van een vennootschap over de overdracht van aandelen is niet in steen gebeiteld. Als de belangen van de schuldeiser dermate groot zijn, kan de rechter de statuten buiten beschouwing stellen. Wettelijke bepalingen gaan boven statutaire bepalingen. Als een vennootschap haar betalingsverplichtingen...

Eindelijk is de datum bekend waarop ondernemers digitaal een BV kunnen oprichten. Dat kan vanaf 1 januari 2024. Het wetgevingsproces dat de digitale oprichting van een BV (DOBV) mogelijk moet maken, is al enkele maanden geleden afgerond met de goedkeuring van het wetsvoorstel door de Eerste...