Privacy

Onderzoek herkomst spaargeld door bank niet in strijd met privacyregels Een bank vraagt aan rekeninghouders om aan te geven waar hun spaargeld vandaan komt. Geen antwoord geven betekent: einde spaarrekening.  Is dat een overschrijding van de privacyregels? Een consument heeft een spaarrekening bij een bank. Op enig...

Heeft een schending van de AVG geen financiële schade berokkend, maar wel voor angst, stress, vernedering of ander emotioneel leed gezorgd? Schadevergoeding voor niet-financiële schade is mogelijk, maar het bestaan en de omvang van zulke schade moet wel worden aangetoond. Het Hof van Justitie van de...

Zijn de rechten op inzage en correctie van persoonsgegevens overdraagbaar op nabestaanden? Deze rechten zijn gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 in werking trad. In deze zaak vond een man dat in een procedure zijn persoonsgegevens fouten bevatten. Hij wilde...