Volledig digitale algemene vergadering wordt waarschijnlijk toch mogelijk

Volledig digitale algemene vergadering wordt waarschijnlijk toch mogelijk

Algemene vergaderingen moeten fysiek plaatsvinden, dat staat in de wet. Tijdens de coronapandemie werden digitale vergaderingen toegestaan, maar dat loopt op 1 februari 2023 af. De minister voor Rechtsbescherming werkt aan een wetsvoorstel dat volledig digitale vergaderingen weer mogelijk moet maken.

De Tijdelijke wet COVID-19 (beter bekend als de ‘Spoedwet’), die in 2020 in werking trad, was een tijdelijke uitzondering op de wettelijke verplichting om de algemene vergadering (en stemmingen) fysiek te houden. Tot 1 februari 2023 kan de algemene vergadering digitaal worden georganiseerd, daarna moet ze weer fysiek plaatsvinden.

Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Maar het bedrijfsleven heeft een duidelijke wens geuit: het zou wettelijk mogelijk moeten zijn dat algemene vergaderingen volledig digitaal kunnen worden gehouden. Het digitale vergaderen en de vele experimenten in de afgelopen twee jaar daarmee zijn goed bevallen. Dat geluid heeft de overheid opgepakt. Op 20 december 2022 is de Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen in consultatie gegaan. Als deze wet van minister Weerwind (Rechtsbescherming) wordt aangenomen, kunnen rechtspersonen zoals naamloze vennootschappen (NV’s), besloten vennootschappen (BV’s), verenigingen, coöperaties en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) weer hun algemene vergaderingen volledig digitaal houden. In dat geval kunnen leden en aandeelhouders van over de hele wereld (waar zij zich ook bevinden) deelnemen aan de algemene vergadering.

Voorwaarden

Wel zijn aan het houden van een volledig digitale algemene vergadering voorwaarden verbonden. Een digitale vergadering moet zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van een fysieke vergadering. Leden en aandeelhouders moeten langs de digitale weg volwaardig kunnen participeren. Zo moeten ze met beeld én geluid aan de vergadering kunnen deelnemen en het woord kunnen voeren. Daarnaast moet de algemene leden- of aandeelhoudersvergadering vooraf instemmen met de mogelijkheid om digitaal te vergaderen.

Internetconsulatie

De internetconsultatie staat nog open. U kunt nog tot en met 6 februari 2023 reageren op het wetsvoorstel.