Nieuws

Bij gebruikmaking van ‘slimme’ apparaten ontstaan allerlei (nieuwe) data. Vaak kunnen alleen fabrikanten en dienstverleners hierover beschikken. De EU Data Act en de Nederlandse uitvoeringswet moeten ervoor zorgen dat gebruikers (bedrijven en consumenten) beter toegang krijgen tot hun eigen data. Met de EU Data Act krijgen...

In veel arbeidsovereenkomsten staat een concurrentiebeding. Daarmee willen werkgevers hun concurrentiepositie veiligstellen. Werknemers die beschikken over bedrijfsgeheimen, klantcontacten, unieke werkprocessen, commerciële en technische kennis kunnen hiermee niet zomaar naar een concurrerend bedrijf overstappen. Maar de regels over het concurrentiebeding worden gewijzigd. Het concurrentiebeding wordt steeds vaker...

Grote multinationals met een netto-omzet van meer dan € 750 miljoen moeten voortaan jaarlijks openbaar maken hoeveel winstbelasting zij wereldwijd betalen. Deze maatregel moet deze bedrijven ertoe bewegen fiscaal verantwoord te ondernemen en belasting te betalen in de landen waar zij activiteiten hebben en winst...

De Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa) geeft levensvatbare bedrijven in financiële moeilijkheden de mogelijkheid om hun schulden te herstructureren. Daarmee kan een faillissement worden voorkomen. Bij het midden- en kleinbedrijf is deze wet echter minder succesvol. Dat stellen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit...

Vanaf 1 februari 2024 kunnen klokkenluiders kosteloze rechtsbijstand en mediation krijgen. Daarvoor geldt geen inkomens- en vermogenseis. De Wet bescherming klokkenluiders is voor grote werkgevers (meer dan 250 werknemers) begin 2023 in werking getreden. Voor middelgrote werkgevers (tussen de 50 en 249 werknemers) gebeurde dit op...

Goed nieuws voor sommige bedrijven: hun administratieve lasten dalen nu zij geen controle van de jaarverslaggeving meer door een accountant moeten laten uitvoeren, en geen bestuursverslag meer hoeven op te stellen. Daarmee daalt ook de druk op de controle-capaciteit van accountants. Het kabinet voert met dit...

Besloten en naamloze vennootschappen, verenigingen, coöperaties en verenigingen van eigenaren mogen in de toekomst geheel digitaal vergaderen. Tijdens de coronapandemie was dit al tijdelijk togestaan. Veel rechtspersonen zijn wettelijk verplicht om minimaal een keer per jaar met hun leden of aandeelhouders te vergaderen. Deze vergaderingen moeten...

Het nieuwe jaar betekent weer: nieuwe regels, regels die verdwijnen en regels die veranderen. Hieronder staan er enkele die relevant zijn voor ondernemers. Wettelijke rente op vorderingen gaat omhoog Met ingang van 1 januari 2024 is de wettelijke rente verhoogd. Wie een onbetaalde vordering heeft, mag...

Eindelijk is de datum bekend waarop ondernemers digitaal een BV kunnen oprichten. Dat kan vanaf 1 januari 2024. Het wetgevingsproces dat de digitale oprichting van een BV (DOBV) mogelijk moet maken, is al enkele maanden geleden afgerond met de goedkeuring van het wetsvoorstel door de Eerste...