Watsonlaw begeleidt registratie-aanvraag bij De Nederlandsche Bank

Watsonlaw_Bitcoinmeester

Watsonlaw begeleidt registratie-aanvraag bij De Nederlandsche Bank

In Nederland zijn nieuwe regels geïmplementeerd voor crypto wisseldiensten. Hierdoor is het voor die dienstverleners in Nederland verplicht om zich te registreren bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het team van Watsonlaw – bestaande uit Willem-Jan Smits, Camiel Vermeulen en Eline Janssen – heeft Bitcoin Meester bij deze registratieaanvraag succesvol begeleid. Daarmee is Bitcoin Meester de 7e partij die door DNB officieel is geregistreerd als crypto exchange.

Om de registratie te verkrijgen, toonden we aan dat alle processen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet op orde zijn. Denk daarbij aan cliëntenonderzoek, onderzoek naar herkomst van gelden en doorlopende transactiemonitoring. Daarnaast zijn de bestuurders en de compliance officer getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid.  De registratie betekent dat DNB heeft bevestigd dat deze processen bij Bitcoin Meester op orde zijn en dat de mensen die het beleid bepalen daar geschikt voor zijn. Een mooi voorbeeld dus van een intensieve samenwerking waarbij we als team echt bijdragen aan de ontwikkeling en groei van de cliënt.