Voorlopig nog geen centraal aandeelhoudersregister

Voorlopig nog geen centraal aandeelhoudersregister

De politiek komt maar niet tot een besluit over een centraal aandeelhoudersregister. Daarover is al in 2017 een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Ook het huidige demissionaire kabinet zal hierover geen knopen doorhakken, zo is de verwachting.

Nu gebeurt de registratie van aandeelhouders nog door verschillende partijen. Dit geeft echter geen volledig beeld omdat niet alles even goed wordt bijgehouden. Die informatie is niet altijd actueel of niet toegankelijk voor het uitvoeren van controle en toezicht door de overheid. Het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) zou deze tekortkomingen moeten opvangen. Het CAHR is overigens iets anders dan het UBO-register. Hierin staat wie de eigenaar is van een organisatie, of wie daarin zeggenschap of een belang heeft, de ‘ultimate beneficial owner’.

Niet openbaar

In het – nog op te richten – centraal aandeelhoudersregister moet informatie komen te staan over de aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders van besloten vennootschappen (BV’s) en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen (NV’s). Dit digitale register wordt, vanwege de privacy, niet openbaar toegankelijk. Het register is alleen toegankelijk voor de aandeelhouders, notarissen (die de informatie aanleveren) en overheidsdiensten. Bij dat laatste kan worden gedacht aan screeningsautoriteit Justis (die Verklaringen Omtrent het Gedrag aflevert), Bureau Bibob, de Belastingdienst, bijzondere opsporingsdiensten, veiligheids- en inlichtingendiensten, politie en het Openbaar Ministerie.

Financieel-economische criminaliteit

Het kabinet heeft laten weten dat een centraal aandeelhoudersregister bruikbaar kan zijn voor de uitoefening van controle, toezichts- en handhavingstaken door publieke partijen. Daarmee kan ook financieel-economische criminaliteit, zoals faillissementsfraude, worden voorkomen en bestreden. Ook het notariaat kan dit register goed gebruiken. Het maakt het eigen onderzoek naar bijvoorbeeld aandeelhouderswisselingen gemakkelijker, goedkoper en betrouwbaarder. Dit vergroot de rechtszekerheid en verlaagt de kosten en administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

Te vroeg

Het kabinet vindt het echter nog te vroeg om een besluit te nemen over de instelling van een centraal aandeelhoudersregister. Het wil eerst de kennis en ervaring die wordt opgedaan met het UBO-register inventariseren, omdat dit van invloed kan zijn op de vormgeving en gebruiksmogelijkheden van een centraal aandeelhoudersregister. Ook de financiële gevolgen van zo’n register zijn nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk wie het aandeelhoudersregister moet beheren: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, zoals de initiatiefnemers van hetwetsvoorstel willen, of in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, wat de voorkeur heeft van het kabinet.