Nieuwe regels voor ondernemers vanaf 2023

schoolbord

Nieuwe regels voor ondernemers vanaf 2023

Per 1 januari 2023 krijgen ondernemers te maken met allerlei nieuwe regels. We zetten er tien voor u op een rij.

Het wettelijk minimumloon stijgt

Vanaf 1 januari 2023 stijgt het wettelijk minimumloon met ruim 10%. Oorspronkelijk zou het minimumloon in drie jaarlijkse stappen omhoog gaan tot in totaal 7,5%, maar het is nu toch een verhoging van ruim 10% in één keer geworden.

Lenen van eigen BV wordt ontmoedigd

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (nu nog een wetsvoorstel) ontmoedigt belastinguitstel door de directeur-grootaandeelhouder (dga). Een dga heeft tot eind 31 december 2023 de tijd om zich hierop voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 700.000 (exclusief eigenwoningschuld) eventueel af te lossen. Dga’s die meer lenen betalen daar 26,9% inkomstenbelasting over. De invoering van deze regeling is gepland op 1 januari 2023 maar dat is nog niet definitief.

Uitbetalingen aan derden moet anders worden aangeleverd

Bedrijven betalen wel eens personen die niet in dienst zijn en geen ondernemer zijn. Dat kan gaan om sprekers voor een bijeenkomst of personen die kleine klusjes uitvoeren. Vanaf 1 januari moeten de gegevens over Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) op een nieuwe manier bij de Belastingdienst worden aangeleverd.

Onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog

De onbelaste kilometervergoeding gaat in (vermoedelijk) 2023 omhoog van € 0,19 naar € 0,21. Ondernemers mogen dit bedrag van de winst aftrekken voor zakelijke ritten – ook als die zijn gereden met de privéauto, motor of fiets. Werkgevers mogen die € 0,21 per kilometer ook onbelast aan het personeel vergoeden. Dat geldt voor woon-werkverkeer en andere zakelijke kilometers met een eigen vervoermiddel. In 2024 stijgt de onbelaste kilometervergoeding verder naar € 0,22.

Gebruikelijkloonregeling wordt aangepast

Wie als directeur in de eigen BV werkt, is directeur-grootaandeelhouder. Het salaris dat de dga ontvangt, een verplichting vanuit de loonbelasting, heet de gebruikelijkloonregeling. Voor de hoogte van dat ‘gebruikelijke loon’ geldt de volgende regel. Het is minimaal het hoogste bedrag van één van deze drie bedragen: een vast bedrag van € 48.000, het loon van de meestverdienende gewone werknemer in het bedrijf, of 75% (in 2022) van het loon van het meest vergelijkbare dienstverband. Per 1 januari 2023 wordt het percentage van 75 verhoogt naar 100. Dan kan 100% van het loon van het meest vergelijkbare dienstverband als uitgangspunt voor het gebruikelijk loon worden genomen.

Overdrachtsbelasting bedrijfspanden stijgt

De overdrachtsbelasting voor bedrijfs- en beleggingspanden stijgt per 1 januari 2023 van 8 naar 10,4%. Het moment waarop de akte van levering bij de notaris wordt getekend, is bepalend voor het percentage, en niet het moment waarop de koopovereenkomst wordt gesloten. Overigens geldt het tarief van 10,4% ook voor tweede woningen, grond bestemd voor woningbouw en percelen onbebouwde grond.

Vennootschapsbelasting stijgt

Ondernemers uit het MKB of met een BV of NV gaan meer vennootschapsbelasting betalen. De grens van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Hierdoor valt een kleiner deel van de winst onder het lage vpb-tarief. Tegelijk gaat het lage vpb-tarief omhoog: 19% over de winst die valt in de eerste schijf (nu nog 15%) en 25,8% in de tweede schijf – dat blijft dus hetzelfde.

Opbouw fiscale oudedagsreserve stopt

Vanaf 2023 is het niet meer mogelijk de fiscale oudedagsreserve (FOR) verder op te bouwen. Zo’n 300.000 ondernemers hebben op dit moment een FOR op de balans staan. Deze eerder opgebouwde FOR-reserves blijven staan en mogen volgens de oude regels worden afgewikkeld. De FOR geeft belastinguitstel. Met de gereserveerde bedragen kan een lijfrente worden aangekocht die uitkeert als de ondernemer met pensioen gaat. Belastingheffing vindt dan plaats over de uitgekeerde lijfrentetermijnen.

Kinderopvangtoeslag hangt niet meer af van gewerkte uren

Per 1 januari 2023 hangt de hoogte van de toeslag voor kinderopvang niet meer af van het aantal gewerkte uren. Deze koppeling aan de gewerkte uren bleek voor ondernemers met onregelmatige werktijden een ingewikkelde voorwaarde. Met de nieuwe regeling wordt het voor ouders met jonge kinderen makkelijker om te blijven werken.

Energie onzuinige kantoren zijn verboden

Eigenaren van een kantoorgebouw moeten ervoor zorgen dat dit ten minste energielabel C heeft. Het verplichte energielabel C geldt voor kantoren met tenminste 100 m2 oppervlakte waarbij minimaal de helft van de totale gebruiksoppervlakte van het pand wordt gebruikt voor kantoorfuncties. De labelplicht geldt voor kantoren in combinatiegebouwen en afzonderlijke kantoren.