Minder bedrijven dan voorheen moeten bestuursverslag opstellen

Minder bedrijven dan voorheen moeten bestuursverslag opstellen

Goed nieuws voor sommige bedrijven: hun administratieve lasten dalen nu zij geen controle van de jaarverslaggeving meer door een accountant moeten laten uitvoeren, en geen bestuursverslag meer hoeven op te stellen. Daarmee daalt ook de druk op de controle-capaciteit van accountants.

Het kabinet voert met dit voorstel een richtlijn van de Europese Commissie uit waarmee de inflatie van de afgelopen tien jaar wordt verwerkt in de criteria waarmee bedrijven worden ingedeeld. Deze indeling bepaalt hoe bedrijven verantwoording moeten afleggen over hun financiën.

Lagere categorie

Bedrijven worden ingedeeld op basis van hun balanstotaal en netto-omzet. Er zijn vier categorieën: micro, klein, middelgroot en groot. De grensbedragen van deze indeling worden verhoogd met 25 procent, waardoor sommige bedrijven in een lagere categorie zullen vallen. Zij hoeven dan minder informatie in hun jaarverslag op te nemen, wat ze in sommige gevallen ook niet meer hoeven te laten controleren door een accountant. Ook vervalt dan de verplichting een bestuursverslag op te stellen. Het kabinet verwacht dat het bedrijfsleven daarmee ongeveer € 45 miljoen bespaart. Er wordt voorgesteld dat bedrijven de verhoogde grensbedragen ook toepassen over het boekjaar 2023.

Advies

Het voorstel wordt wel nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Naar verwachting zal het definitieve besluit in het eerste kwartaal van 2024 worden gepubliceerd.