Klokkenluiders kunnen vanaf 1 februari gratis rechtsbijstand krijgen

Klokkenluiders kunnen vanaf 1 februari gratis rechtsbijstand krijgen

Vanaf 1 februari 2024 kunnen klokkenluiders kosteloze rechtsbijstand en mediation krijgen. Daarvoor geldt geen inkomens- en vermogenseis.

De Wet bescherming klokkenluiders is voor grote werkgevers (meer dan 250 werknemers) begin 2023 in werking getreden. Voor middelgrote werkgevers (tussen de 50 en 249 werknemers) gebeurde dit op 17 december 2023. Wel moeten de sanctiemogelijkheden en de wijze van anonieme melding nog worden uitgewerkt. Grote en middelgrote werkgevers moeten nu al voldoen aan de nieuwe klokkenluiderswet en hun interne meldregelingen hebben aangepast.

Subsidieregeling rechtsbijstand klokkenluiders

Dat klokkenluiders gratis rechtsbijstand kunnen krijgen, is geregeld in de Subsidieregeling rechtsbijstand klokkenluiders. De regeling is er voor melders van een (vermoedelijke) misstand in de werksfeer, maar ook voor betrokken derden en diegenen die een melder bijstaan. Rechtsbijstand is alleen mogelijk na een verwijzingsbrief van het Huis voor Klokkenluiders.

Geen inkomens- en vermogenseisen

Een klokkenluider kan zich in verschillende fases laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat of mediator. Dit kan al bij een gesprek met de werkgever, in beroep bij de rechtbank en in hoger beroep bij het gerechtshof. Ook de bijstand door een mediator kan in meerdere fases. Voor die bijstand gelden geen inkomens- en vermogenseisen en ook is er geen eigen bijdrage verschuldigd. Zowel de bijstand van een advocaat als mediator is daarmee kosteloos voor de drie doelgroepen.

Gespecialiseerd

Alleen ‘gespecialiseerde’ advocaten kunnen klokkenluiders deze gratis rechtsbijstand verlenen. Zij moeten zijn ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en aantoonbaar deskundig zijn op het gebied van arbeidsrecht of ambtenarenrecht. Voor mediators gelden vergelijkbare eisen. Advocaten en mediators die aan de regeling willen meedoen moeten daarvoor eerste een online training volgen, die gericht is op de specifieke rechtsbescherming voor melders van een vermoeden van een misstand.