Grote multinationals moeten in toekomst winstbelasting openbaar maken

Grote multinationals moeten in toekomst winstbelasting openbaar maken

Grote multinationals met een netto-omzet van meer dan € 750 miljoen moeten voortaan jaarlijks openbaar maken hoeveel winstbelasting zij wereldwijd betalen. Deze maatregel moet deze bedrijven ertoe bewegen fiscaal verantwoord te ondernemen en belasting te betalen in de landen waar zij activiteiten hebben en winst maken.

Deze maatregel is gebaseerd op een Europese richtlijn die deel uitmaakt van Europees beleid om belastingontwijking te bestrijden. De verplichting geldt voor multinationals die in Nederland zijn gevestigd. Ook moeten middelgrote en grote dochterondernemingen die in Nederland zijn gevestigd en waarvan het moederbedrijf buiten de EU is gevestigd en een wereldwijde omzet heeft van meer dan € 750 miljoen, een verslag publiceren over de winstbelasting van het hele concern waarvan zij onderdeel zijn.

Belastingparadijs

De winstbelasting moet worden opgenomen in een apart verslag. Dit moet gepaard gaan met een beschrijving van de activiteiten van het bedrijf en gegevens over het aantal werknemers, de inkomsten en de totale winst. Dit alles moet worden uitgesplitst voor elke EU-lidstaat en elk land dat als belastingparadijs is aangemerkt. Over alle overige landen mag de informatie worden opgeteld. Het verslag wordt openbaar gemaakt bij het handelsregister.

Boekjaar 2025

De verplichting geldt vanaf boekjaren die starten vanaf 22 juni 2024. Voor de meeste bedrijven betekent dit dat zij uiterlijk 31 december 2026 voor het eerst een verslag openbaar moeten maken bij het handelsregister, over boekjaar 2025.