Digitaal oprichten BV vanaf 1 januari 2024 definitief mogelijk

Digitaal oprichten BV vanaf 1 januari 2024 definitief mogelijk

Eindelijk is de datum bekend waarop ondernemers digitaal een BV kunnen oprichten. Dat kan vanaf 1 januari 2024.

Het wetgevingsproces dat de digitale oprichting van een BV (DOBV) mogelijk moet maken, is al enkele maanden geleden afgerond met de goedkeuring van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer. Onlangs maakte Franc Weerwind, de demissionaire minister voor Rechtsbescherming – tijdens een congres van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) – de ingangsdatum bekend. DOBV wordt definitief op 1 januari 2024 ingevoerd.

Notariële software

DOBV maakt het mogelijk om volledig online een besloten vennootschap op te richten. Het daarvoor benodigde platform staat al sinds de zomer van 2021 klaar. Alle leveranciers van notariële software zijn hier voor de implementatiedatum op aangesloten. De KNB informeert haar leden hierover via cursussen en bijeenkomsten. Met een speciale kennisbank kunnen notarissen hun cliënten begeleiden bij het gebruik van het nieuwe digitale systeem.

Digitale akte

Het wetsvoorstel is een uitvloeisel van een Europese richtlijn. Die stelt dat EU-inwoners digitaal een BV moeten kunnen oprichten via een digitale notariële akte. Daarbij horen ook een digitale identificatie en digitale ondertekening. De wetgever garandeert dat dit geschiedt met de hoogste betrouwbaarheid. Ondernemers hoeven voor de oprichting van een BV dus niet meer fysiek naar een notariskantoor te gaan. Met DOBV wordt het oprichten van bedrijven gemoderniseerd en tevens vereenvoudigd.