WHOA

Het is wettelijk geregeld wie in een vennootschap de Raad van Commissarissen mag benoemen en ontslaan: de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Maar in een Whoa-procedure kan de rechtbank de AvA dit stemrecht ontnemen, als dit in het belang is van de schuldeisers en aandeelhouders...

Een verzoek om een herstructureringsdeskundige wordt doorgaans toegewezen. Maar niet als de benoeming daarvan leidt tot vertraging van het herstructureringstraject. Een internationaal concern dat zich bezighoudt met de verkoop van huishoudartikelen verkeert in zwaar weer en bereidt daarom een akkoordprocedure voor. Dit houdt onder andere in...

In de eerste twee jaren dat de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa) van kracht is, deden rechtbanken ruim driehonderd uitspraken. Bij veel bedrijven in financiële problemen kon zo een faillissement worden voorkomen. Dat blijkt uit het eerste Whoa-jaarverslag over de jaren 2021 en 2022. De Wet...

Griffierechten voor WHOA-verzoeken zijn fors. Voor een verzoek tot homologatie van een akkoord geldt voor het griffierecht het tarief voor een verzoekschrift voor een zaak met een waarde tussen € 100.000 en € 1.000.000. Dat komt neer op een griffierecht van € 5.737,00.   Een verzoek tot afwijzing...

Neemt de rechter een beslissing op grond van de Wet homologatie onderhands akkoord, dan staat daartegen geen hoger beroep open. Dat geldt ook als de rechter een verzoek tot homologatie van het akkoord afwijst. Een vennootschap heeft flink wat schulden opgebouwd en doorloopt een Whoa-traject (Wet...

Wie zijn bedrijf staakt en nog schuldeisers heeft, kan via de Wet homologatie onderhands akkoord aan hen een akkoord aanbieden. Daarin staat hoeveel zij nog van hun vorderingen kunnen krijgen. Als schuldeisers het daarmee niet eens zijn, kan de rechtbank dit akkoord ‘homologeren’. Daarmee verklaart...

Een exploitant van een hotelbedrijf is in grote betalingsproblemen gekomen. Hij wil, gebruikmakend van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), een regeling treffen met de schuldeisers. Maar er ontstaat onduidelijkheid over achterstallige pensioenpremies. De WHOA voorziet in de mogelijkheid om een onderhands akkoord tussen een onderneming...

Het is niet duidelijk in hoeverre pensioenfondsen preferente of concurrente schuldeisers zijn bij een onderhands akkoord. De Hoge Raad moet daarover nog uitsluitsel geven. In een zaak die onlangs diende voor de Rechtbank Amsterdam kwam een belangrijk vraagstuk aan de orde. In deze zaak deed een...

Ondernemers krijgen uitstel van hun belastingverplichtingen en de Belastingdienst en de Douane stellen zich soepel op bij een saneringsakkoord. Dat biedt ondernemers wat financiële lucht. In deze blog nemen we u mee langs de belangrijkste maatregelen. Per 1 oktober 2021 zijn de corona-steunpakketten beëindigd en dat...

De coronacrisis zou de Nederlandse economie een enorme klap geven en veel bedrijven zouden het niet redden. Ruim een jaar geleden was de verwachting dat het aantal faillissementen enorm zou stijgen. Dat is echter niet gebeurd. Zo spraken de rechtbanken afgelopen augustus 164 faillissementen uit –...