Auteur: WatsonLaw

1. Inleiding: De oprichting van de anti-witwasautoriteit (AMLA) wordt door de Europese Commissie het kernstuk van het nieuwe anti-witwaspakket genoemd. In het algemeen zal deze autoriteit de samenwerking en de convergentie van de praktijken inzake AML en CFT in de hele EU bevorderen door toezicht te...

1. Inleiding: De herziening van de anti-witwasrichtlijn (AMLD) en de nieuwe anti-witwasverordening (AMLR) dienen het hoofddoel van het anti-witwaspakket (AML) om de samenwerking tussen de lidstaten in de strijd tegen het witwassen van geld (ML) en de financiering van terrorisme (TF) te intensiveren en te vergemakkelijken,...

Een bedrijf wordt failliet verklaard. Achteraf blijkt dat de verzoeker tot dit faillissement bedrog heeft gepleegd. Kan het faillissement worden teruggedraaid? Volgens een advies aan de Hoge Raad is ‘herroeping’ niet mogelijk.   Een bedrijf dient bij de rechtbank Limburg een verzoek in om een ander bedrijf...

1. Inleiding In 2015 is de Verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (TFR) aangenomen, waarin regels zijn vastgelegd over de noodzakelijke informatie over de betaler en begunstigde die bij geldovermakingen binnen de EU moet worden toegevoegd. Het doel van de verordening is de autoriteiten van...

1. Inleiding: In juli 2021 heeft de Europese Commissie een nieuw pakket wetgevingsvoorstellen gepresenteerd om de maatregelen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in de hele Europese Unie aan te scherpen. Dit pakket bestaat uit een verordening tot oprichting van de nieuwe...

Kunstmatige intelligentie heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we omgaan met technologie, en een van de meest recente en indrukwekkende voorbeelden hiervan is de ontwikkeling van taalmodellen zoals ChatGPT. Door de brede toepasbaarheid en snelle opkomst heeft ChatGPT echter veel juridische onzekerheden gecreëerd,...

Zijn de rechten op inzage en correctie van persoonsgegevens overdraagbaar op nabestaanden? Deze rechten zijn gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 in werking trad. In deze zaak vond een man dat in een procedure zijn persoonsgegevens fouten bevatten. Hij wilde...

Als een schuldenaar zijn schuldeisers wil ‘dwingen’ akkoord te gaan met zijn saneringsvoorstel, moet zijn voldaan aan enkele strikte voorwaarden. Zo moet het saneringsakkoord goed zijn gedocumenteerd en moet de schuldenaar zoveel mogelijk verdienen om zijn schulden af te betalen. Een man heeft grote schulden opgebouwd,...