Ondernemersraad moet advies kunnen uitbrengen bij reorganisatie

Ondernemersraad moet advies kunnen uitbrengen bij reorganisatie

Een bedrijf dat een reorganisatie wil doorvoeren moet de ondernemingsraad de kans geven daarover een advies uit te brengen. Dat bleek weer eens toen Spotify grote aantallen werknemers wilde ontslaan, om zo het bedrijf te herstructureren.

In december 2023 maakte Spotify bekend dat wereldwijd ongeveer 17 procent van de 9.000 werknemers wordt ontslagen. Bij de Nederlandse dochter zouden 19 medewerkers (van de 172) hun baan verliezen. Op de dag van de bekendmaking van het reorganisatiebesluit krijgt de ondernemingsraad te horen dat deze 19 medewerkers inmiddels een voorstel voor een vaststellingsovereenkomst hebben ontvangen, op basis waarvan hun arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd.

Adviesplichtig

Maar zo werkt dat niet, vindt de ondernemingsraad. Deze wil nadere informatie over de reorganisatie en hierover advies uitbrengen – zo is dat immers geregeld in de Wet op de ondernemingsraden. Daarin staat dat dergelijke reorganisatiebesluiten ‘adviesplichtig’ zijn. Nu Spotify NL dit afwijst, stapt de ondernemingsraad naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.

Wet op de ondernemingsraden

Volgens de ondernemingsraad betreft de reorganisatie een belangrijke inkrimping van de werkzaamheden en dus een belangrijke wijziging in de organisatie van Spotify NL. Grote aantallen mensen van de Nederlandse tak komen op straat te staan. Dit heeft belangrijke gevolgen voor Spotify NL én Spotify wereldwijd. Een deel van de teams zal aanzienlijk anders moeten werken, andere teams worden opgeheven. Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) had Spotify NL de ondernemingsraad tijdig in de gelegenheid moeten stellen over het reorganisatiebesluit een advies uit te brengen. Nu Spotify NL dat niet heeft gedaan, heeft Spotify NL in redelijkheid niet tot dit reorganisatiebesluit kunnen komen. Spotify NL noemt de inkrimping van de werkzaamheden in Nederland ‘beperkt’. De organisatiestructuur van Spotify NL wordt nauwelijks gewijzigd. Er worden 19 werknemers boventallig verklaard, dit is geen collectief ontslag.

Belangrijke inkrimping

Ook de Ondernemingskamer vindt dat het hier gaat om een adviesplichtig reorganisatiebesluit. Het verdwijnen van 17 procent van de arbeidsplaatsen wereldwijd en 11 procent in Nederland, is een belangrijke inkrimping van de werkzaamheden van Spotify NL. Het is nog onduidelijk hoe het reorganisatiebesluit in Nederland wordt vormgegeven, welke gevolgen dat zal hebben voor het werk voor de achterblijvende medewerkers, en wat dit alles concreet betekent voor de organisatie van Spotify NL. Het bedrijf heeft, ondanks aandringen van de ondernemingsraad, alleen algemene informatie over het reorganisatiebesluit verstrekt. Dit besluit betreft een belangrijke inkrimping van de werkzaamheden én leidt tot een belangrijke wijziging in de organisatie van Spotify NL. Dan valt deze reorganisatie onder het bereik van de adviesplicht van de WOR.

Eerst advies afwachten

Nu Spotify NL geen advies heeft gevraagd aan de ondernemingsraad, heeft het bedrijf niet alle belangen goed kunnen afwegen, en heeft dus niet in redelijkheid tot dit reorganisatiebesluit kunnen komen. De Ondernemingskamer verplicht Spotify NL het reorganisatiebesluit in te trekken en de gevolgen daarvan ongedaan te maken. Ook wordt Spotify NL verboden om handelingen te verrichten waarmee het reorganisatiebesluit kan worden uitgevoerd. Eerst moet de ondernemingsraad daarover een advies uitbrengen.