Bestuurders vennootschap persoonlijk aansprakelijk voor niet-naleven cao

Bestuurders vennootschap persoonlijk aansprakelijk voor niet-naleven cao

Een bedrijf houdt zich niet aan een wettelijke verplichting en wordt bestuurd door twee BV’s. De vraag is of de bestuurders van deze BV’s – twee personen – hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Particuliere beveiligingsbedrijven vallen onder twee cao’s. Een stichting geeft voorlichting en informatie over deze cao’s en ziet toe op een correcte naleving ervan. Een van deze cao’s bevat een controlereglement, waarin staat dat werkgevers in deze sector verplicht zijn mee te werken aan de controles die gericht zijn op de naleving van de cao’s. Zij moeten bijvoorbeeld informatie aan de stichting verstrekken: personeelslijsten, arbeidsovereenkomsten, loonstroken, ziekteoverzichten – alles wat het personeel betreft. Indien werkgevers dit niet tijdig aandragen, moeten zijn een schadevergoeding betalen van 1 procent van de loonsom van het premiejaar, met een minimum van € 1.500, en dat elke week dat de werkgever in gebreke blijft.

‘Geen tijd’

Als een particulier beveiligingsbedrijf wordt gecontroleerd, werkt het niet mee. Het zegt ‘geen tijd’ te hebben voor het aanleveren van de gevraagde documenten over het personeel. De boete die dan zou moeten worden betaald, wordt door de bestuurders met een cynisch e-mailbericht weggelachen. De stichting stapt vervolgens naar de rechtbank Rotterdam en eist daar dat de bestuurders van het beveiligingsbedrijf zich aan de cao’s houden en de boete betalen, die dan is opgelopen tot € 18.000.

Geen excuus

De kantonrechter stelt vast dat het beveiligingsbedrijf valt onder de cao’s. De cao’s moeten dan gewoon worden nageleefd. Dit bedrijf had moeten meewerken aan de controle door de gevraagde stukken aan te leveren. ‘Geen tijd’ is dan geen excuus. Nu dit bedrijf geen stukken heeft aangeleverd, moet het de geëiste schadevergoeding betalen, plus de rente over dat bedrag. De vraag is vervolgens of de (indirect) bestuurders van het beveiligingsbedrijf hoofdelijk aansprakelijk zijn voor betaling van deze schadevergoeding.

Hoofdelijk aansprakelijk

Uitgangspunt is dat een bestuurder voor de schulden van de besloten vennootschap niet persoonlijk aansprakelijk is. Dat is anders als een bestuurder, die wettelijk verplicht is tot een behoorlijke taakuitoefening, een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit beveiligingsbedrijf wordt bestuurd door twee BV’s. In de wet staat dat de aansprakelijkheid van een bestuurder die tevens rechtspersoon is, ook rust op de bestuurder (de persoon) van de rechtspersoon-bestuurder. Daarmee zijn niet alleen de twee BV’s (bestuurders van het beveiligingsbedrijf) aansprakelijk voor de schade, maar ook de personen die deze twee BV’s zelf besturen (de indirect bestuurders). Zijn zij beiden hoofdelijk aansprakelijk?

Boete betalen

Volgens de kantonrechter zou geen redelijk handelend bestuurder hebben gedaan wat de twee besturende BV’s deden. Ook de twee personen achter deze BV’s hebben zich niet ingespannen om het beveiligingsbedrijf te laten meewerken aan de controle. Willens en wetens hebben ze dat geweigerd. Daarmee zijn de (indirect) bestuurders van het beveiligingsbedrijf hoofdelijk aansprakelijk voor de boete die dit bedrijf moet betalen aan de stichting. Bovenop die boete moeten zij ook nog de proceskosten betalen. En natuurlijk moet het beveiligingsbedrijf alsnog de gevraagde documenten aanleveren.