Algemene vergaderingen in toekomst volledig digitaal

Algemene vergaderingen in toekomst volledig digitaal

Besloten en naamloze vennootschappen, verenigingen, coöperaties en verenigingen van eigenaren mogen in de toekomst geheel digitaal vergaderen. Tijdens de coronapandemie was dit al tijdelijk togestaan.

Veel rechtspersonen zijn wettelijk verplicht om minimaal een keer per jaar met hun leden of aandeelhouders te vergaderen. Deze vergaderingen moeten fysiek plaatsvinden, of deels fysiek en deels digitaal. Tijdens de coronapandemie werd volledig digitaal vergaderen tijdelijk toegestaan. Veel rechtspersonen waren hierover tevreden. Daarom zal volledig digitaal vergaderen opnieuw en permanent worden toegestaan.

Minder regeldruk

Volledig digitaal vergaderen heeft enkele belangrijke voordelen. Het maakt laagdrempelig vergaderen en besluiten nemen mogelijk. Ook vermindert het de regeldruk voor het bedrijfsleven. Een rechtspersoon maakt overigens zelf uit of het fysiek of digitaal wil vergaderen.

Draagvlak

Wel moet voor volledig digitaal vergaderen voldoende draagvlak bestaan onder de leden of aandeelhouders. Zij moeten goed worden geïnformeerd over de toegang tot een digitale vergadering en er moet voor worden gezorgd dat zij kunnen worden geïdentificeerd en kunnen stemmen. Een elektronische oproep voor een algemene vergadering kan via e-mail.

Wetsvoorstel

De ministerraad heeft op voorstel van demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) ingestemd met indiening van een wetsvoorstel hierover bij de Tweede Kamer. Het streven is dat de wet per 1 januari 2025 in werking treedt.