WHOA: start van het WHOA-traject

Watsonlaw_Start_van_het_WHOA-traject

WHOA: start van het WHOA-traject

Wie een WHOA-traject wil starten kan zelf een akkoord aanbieden aan zijn of haar schuldeisers. Er wordt op dit moment een startverklaring ter inzage bij de rechtbank neergelegd. Pas bij de homologatie van het akkoord (bekrachtiging door de rechtbank) wordt getoetst of de schuldeisers op de juiste wijze in klassen zijn ingedeeld en of zij bij een eventueel faillissement meer zouden kunnen verwachten.

De schuldenaar heeft er zelf belang bij dat het WHOA-traject zuiver verloopt en dat eventuele onvolkomenheden op tijd worden gesignaleerd. De vraag rijst daarom of het verstandig is om een WHOA-traject zonder advies van een deskundige in te gaan. Het WHOA-akkoord vergt namelijk diepgaande kennis van het recht, waaronder het faillissementsrecht en de – bijbehorende – juridische positie en rechten van de schuldeisers.

De herstructureringsdeskundige in het WHOA-traject

De WHOA biedt de mogelijkheid om de rechter te verzoeken een herstructurerings­deskundige aan te wijzen. Een herstructureringsdeskundige heeft tot taak om een akkoord voor te bereiden en het traject van aanbieden en homologatie in gang te zetten. Naast de schuldenaar zelf kunnen ook schuldeisers, aandeelhouders, de ondernemingsraad of de personeelsvereniging de rechtbank vragen een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Degene die om een herstructureringsdeskundige verzoekt, doet een voorstel voor de te benoemen persoon. Het is aan de rechter om de herstructureringsdeskundige vervolgens aan te wijzen.

De herstructureringsdeskundige biedt vervolgens het akkoord aan. De schuldenaar zelf kan het akkoord dus niet meer aanbieden. De regie ligt geheel bij de aangestelde herstructureringsdeskundige. Uiteraard dient die herstructureringsdeskundige volledig objectief te zijn en geen banden te hebben met de onderneming. Het salaris van de herstructurerings­deskundige komt in beginsel ten laste van de onderneming. Dat kan een kostbare aangelegenheid zijn.

Advies bij (de voorbereiding van) het WHOA-traject

Door bij de voorbereiding van het WHOA-traject zelf al een adviseur in te schakelen, kunnen de kosten van de herstructureringsdeskundige beperkt worden gehouden of kan het inzetten van een herstructureringsdeskundige zelfs uiterst gering tot geheel overbodig zijn. Gelet op de belangen die op het spel staan is het zaak een goede adviseur in de hand te nemen. Maar let op: de laagdrempeligheid van de WHOA bergt ook een gevaar in zich. Het internet staat bol van adviseurs die WHOA-gerelateerde diensten aanbieden. De WHOA is de nieuwe ‘big business’ van veel vertrouwenwekkende adviseurs. Vergeet niet dat de ondernemer in een faillissementssituatie moet verkeren om in aanmerking te komen voor een WHOA-traject. Om die reden is er maar één kans om het WHOA-traject (vaak met beperkte bijstand) te doorlopen. Daarbij is redelijkerwijs niet de tijd of het geld om een mislukt traject te corrigeren. Dat gezegd hebbende is het zelfstandig-en-zonder-deskundige-bijstand initiëren van een WHOA-traject geen verstandige keuze.

Blogreeks ‘WHOA’

De WHOA biedt ondernemingen de kans om de schuldenlast te herstructureren of saneren, zodat een surseance van betaling of een faillissement kan worden voorkomen. In deze blogreeks gaan wij daarom uitgebreid in op diverse onderwerpen die voor de ondernemer van belang kunnen zijn om zijn onderneming in crisistijd te redden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Jurisprudentieoverzicht
  • Start van het WHOA-traject
  • WHOA: tussentijdse voorzieningen
  • Indeling in klassen
  • Observator of herstructureringsdeskundige?
  • Het verweer van de tegenstemmende schuldeiser

 

Vragen?

Zoekt u hulp bij de voorbereiding van een WHOA-traject of bent u op zoek naar een herstructureringsdeskundige? Neem dan contact op met Olaf Poorthuis, Maarten van Ingen of Willem-Jan Smits. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in insolventies en akkoorden. Zij hebben extensieve kennis van het recht en het insolventierecht en staan klaar om u verder te helpen.

Samenwerking Hekkelman Advocaten en Watsonlaw

De blogreeks wordt geschreven door de insolventierechtspecialisten van Hekkelman Advocaten en Watsonlaw. Tussen onze kantoren bestaat een unieke samenwerking die ons in staat stelt om onze gezamenlijke expertises zo optimaal mogelijk voor onze cliënten te benutten.

Deze blog is geschreven door Maarten van Ingen.