WHOA in de praktijk: ADO Den Haag start WHOA-traject

Watsonlaw_ADO_Den_Haag_WHOA_blog

WHOA in de praktijk: ADO Den Haag start WHOA-traject

Met de kop “WHOA-procedure betekent nieuwe start voor ADO Den Haag” heeft betaald voetbalclub ADO Den Haag op haar eigen website melding gemaakt van het starten van een WHOA-traject. ADO Den Haag heeft deze stap gezet, omdat zij voorziet dat zij niet aan haar financiële verplichtingen kan blijven voldoen.

Geschil met aandeelhouder

De aanvraag van de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is het gevolg van een al langer lopend geschil met de Chinese meerderheidsaandeelhouder van ADO Den Haag, United Vansen. Vorige week veroordeelde de voorzieningenrechter in Den Haag United Vansen tot betaling van een bedrag van € 2 miljoen aan ADO Den Haag in verband met een verstrekte garantie. Blijkbaar weigert United Vansen nog altijd te betalen en ziet ADO Den Haag nu geen andere mogelijkheid dan het aanvragen van de WHOA. ADO Den Haag probeert hiermee haar schulden te saneren door het aanbieden van een akkoord aan haar schuldeisers.

Start van het WHOA-traject

Het WHOA-traject wordt gestart door het indienen van een startverklaring bij de rechtbank. Daarnaast heeft ADO Den Haag de rechtbank verzocht om een herstructureringsdeskundige te benoemen. Een herstructureringsdeskundige heeft tot taak om een akkoord voor te bereiden en het traject van aanbieden en homologatie in gang te zetten. Deze herstructureringsdeskundige zal uiteindelijk ook het akkoord aan moeten bieden.

Anders dan bij een faillissement behoudt het bestuur de volledige beschikkingsbevoegdheid over de onderneming. Het bestuur van ADO Den Haag kan dus gedurende het aanbieden van het akkoord blijven functioneren als voor het starten van het WHOA-traject. Ook kan er gewoon gevoetbald worden.

Afkoelingsperiode

De WHOA beschikt over een gereedschapskist (in termen van de WHOA: tussentijdse voorzieningen) die de ondernemer helpen de slagingskans van homologatie van het akkoord te vergroten. Een mogelijke voorziening is het aanvragen van een afkoelingsperiode. Schuldeisers kunnen zich gedurende deze periode niet verhalen op de goederen van de schuldenaar, tenzij de rechter daarvoor een machtiging verleent. ADO Den Haag heeft deze afkoelingsperiode aangevraagd, zodat de rechtbank zich nu over dit verzoek zal buigen.

Wijzigen van aandeelhoudersrechten

ADO Den Haag maakt er in het nieuwsbericht melding van dat de bestaande aandeelhouder, United Vansen, haar rechten kan verliezen bij een geslaagd WHOA-akkoord. Op welke rechten ADO Den Haag doelt, wordt niet duidelijk. In de memorie van toelichting bij de WHOA wordt de debt for equity swap als enige voorbeeld genoemd waarbij de rechten van aandeelhouders in het kader van de WHOA kunnen worden gewijzigd. Wellicht beoogt ADO Den Haag dan ook met het WHOA-akkoord te bereiken dat de schuld die zij aan United Vansen heeft, wordt omgezet in aandelen.

Waarschijnlijk zal deze extra uitgifte geen of weinig gevolgen hebben voor de andere aandeelhouders. Deze aandeelhouders (de Stichting Toekomst ADO en de Vereniging HFC ADO Den Haag) houden namelijk geen gewone aandelen, maar een prioriteitsaandeel en een bijzonder aandeel. Met deze bijzondere rechten bewaken de stichting en de vereniging de clubcultuur van ADO Den Haag. Als er extra aandelen worden uitgegeven, zal dit waarschijnlijk geen gevolgen hebben voor de bijzondere rechten die aan deze aandelen kleven.

Faillissement voorkomen

Als het WHOA-traject succesvol verloopt, dan wordt een faillissement van ADO Den Haag voorkomen. Een faillissement zou funest zijn voor betaald voetbal in Den Haag. Het licentiereglement van de KNVB bepaalt immers dat de licentie om betaald voetbal te mogen spelen, vervalt bij het faillissement van de licentiehouder. Bij een faillissement zou er dan ook een einde komen aan betaald voetbal in Den Haag. De komende maanden zal duidelijk worden of ADO Den Haag erin slaagt om een faillissement te voorkomen.

Blogreeks ‘WHOA’

De WHOA biedt ondernemingen de kans om de schuldenlast te herstructureren of saneren, zodat een surseance van betaling of een faillissement kan worden voorkomen. In deze blogreeks gaan wij daarom uitgebreid in op diverse onderwerpen die voor de ondernemer van belang kunnen zijn om zijn onderneming in crisistijd te redden.

De volgende onderwerpen komen ook aan bod:

  • Jurisprudentieoverzicht
  • Start van het WHOA-traject
  • WHOA: tussentijdse voorzieningen
  • Indeling in klassen
  • Observator of herstructureringsdeskundige?
  • Het verweer van de tegenstemmende schuldeiser

 

Vragen?

Zoekt u hulp bij de voorbereiding van een WHOA-traject of bent u op zoek naar een herstructureringsdeskundige? Neem dan contact op met Olaf Poorthuis, Maarten van Ingen of Willem-Jan Smits. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in insolventies en akkoorden. Zij hebben extensieve kennis van het recht en het insolventierecht en staan klaar om u verder te helpen.

Samenwerking Hekkelman Advocaten en Watsonlaw

Deze blogreeks wordt geschreven door de insolventierechtspecialisten van Hekkelman Advocaten en Watsonlaw. Tussen onze kantoren bestaat een unieke samenwerking die ons in staat stelt om onze gezamenlijke expertises zo optimaal mogelijk voor onze cliënten te benutten.

Deze blog is geschreven door Christiaan Donners van Hekkelman Advocaten.