Schuldeisers worden bij turboliquidatie beter beschermd

Schuldeisers worden bij turboliquidatie beter beschermd

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Schuldeisers krijgen dan bij een ‘turboliquidatie’ meer mogelijkheden om te beoordelen of het bedrijf dat aan hen nog moet betalen, hen niet benadeelt. Ook weten ze dan beter of ze stappen kunnen ondernemen.

Een turboliquidatie is een snelle manier om een BV, NV, stichting of andere rechtspersoon te ontbinden en te liquideren. Een ondernemer mag een turboliquidatie alleen uitvoeren als er geen baten meer in de onderneming zitten. Dat houdt in dat de rechtspersoon geen activiteiten meer verricht en geen bezittingen meer heeft.

Vereffening

Een turboliquidatie kan eenvoudig plaatsvinden: door een besluit van de algemene vergadering (van aandeelhouders, of bij een stichting: het bestuur). Hierdoor houdt de vennootschap per direct op te bestaan. De vereffening (de financiële afhandeling), die bij een gewone liquidatie volgt op de ontbinding, kan achterwege blijven. Maar het is niet altijd duidelijk of de onderneming nog schulden heeft openstaan. Worden die niet voldaan, dan vissen schuldeisers na een turboliquidatie achter het net. Zij krijgen met de nieuwe wet een betere bescherming.

Slotbalans en jaarrekeningen

In deze wet is geregeld dat het bestuur van het bedrijf een slotbalans moet opstellen en laten vastleggen, met een verklaring waarom er geen vermogen (meer) op de balans staat. Ook moet het bedrijf inzicht geven in jaarrekeningen en moet het bestuur ervoor zorgen dat de turboliquidatie algemeen bekend wordt gemaakt. In die bekendmaking moet staan dat de slotbalans met de jaarrekening van het bedrijf ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel. Maken bestuurders misbruik van de turboliquidatie? Dan kan de rechter aan hen een civielrechtelijk bestuursverbod opleggen.