Schenden van de wettelijke informatieplicht kan duur uitvallen

Schenden van de wettelijke informatieplicht kan duur uitvallen

Wie een procedure start en een ander dagvaardt, moet de rechtbank voorzien van juiste informatie. Het schenden van deze verplichting kan duur uitvallen. Dat merkte deze bestuurder van een BV.

Twee bestuurders van een BV houden ieder 50% van de aandelen. In de praktijk was er maar één bestuurder (de mannelijke), met instemming van de andere, de vrouwelijke. De man deed ook de administratie. Vanaf enig moment krijgt de vrouw geen inzage meer in de fysieke administratie. Zij krijgt wel toegang tot de digitale financiële administratie maar eist bij de rechtbank Midden-Nederland onbeperkte inzage in de administratie, op straffe van een dwangsom van € 10.000 per dag, met een maximum van € 5 miljoen.

Rechtsgeldig

Het bedrijf is een projectvennootschap die zich richt op een bouwproject. Een conflict met de hoofdaannemer was voor de (mannelijke) bestuurder reden de aannemingsovereenkomst te ontbinden. In een procedure die de hoofdaannemer daarover aanspande, oordeelde een rechtbank dat de overeenkomst rechtsgeldig was ontbonden. Daartegen ging de hoofdaannemer in hoger beroep en stelde beide bestuurders aansprakelijk voor de schade die hij lijdt als de BV in hoger beroep alsnog wordt veroordeeld om zijn schade te vergoeden, maar geen verhaal zou bieden. Ze treffen echter een schikking.

Advocaatkosten

Sinds de afronding van het bouwproject is de BV een ‘slapende’ vennootschap. Het geschil met de hoofdaannemer is de enige reden dat de BV nog bestaat. Nu dat geschil van tafel is als gevolg van de schikking, willen de bestuurders de BV liquideren. De vrouw wil daarvoor onbeperkte inzage in de administratie, omdat zij vermoedt dat de haar getoonde digitale administratie onvolledig is. Ook verwijt zij de bestuurder onrechtmatig te hebben gehandeld door de hoofdaannemer weg te sturen. Door de procedure die daarop volgde moest zij advocaatkosten maken (€ 750.000). Ze heeft de complete administratie nodig om te onderzoeken of de man daarvoor aansprakelijk is.

Inzage

Volgens de rechtbank heeft de vrouw wel degelijk inzage gehad in de administratie en in de jaarrekeningen. Ze heeft niet onderbouwd dat deze onvolledig zouden zijn. Met haar kennis kan de BV worden geliquideerd. Onbeperkte inzage in de administratie is ook niet nodig om te kunnen beoordelen of de andere bestuurder aansprakelijk is voor haar advocaatkosten. Nergens blijkt namelijk dat hij onrechtmatig heeft gehandeld door de hoofdaannemer weg te sturen en de aannemingsovereenkomst te ontbinden.

Waarheidsplicht

De vrouw mag niet alleen de administratie verder niet inzien, het wordt voor haar nog erger. Volgens de rechtbank heeft zij de wettelijke waarheidsplicht geschonden. Ze heeft beweert dat de ontbinding van de aanneemovereenkomst een zelfstandig besluit was van de andere bestuurder, waarmee zij geen bemoeienis had, dat er over het uitkeren van dividend geen overleg met haar heeft plaatsgevonden, en dat zij niet bekend zou zijn met het besluit over de financiële afwikkeling met de hoofdaannemer. Dat alles is aantoonbaar niet waar, aldus de rechtbank. De vrouw had over deze onderwerpen correcte informatie in de dagvaarding moeten opnemen. Nu heeft zij de rechtbank bewust onjuist geïnformeerd. Tijdens de mondelinge behandeling is zij daarvan teruggekomen, maar dat is volgens de rechtbank te laat.

Financiële sanctie

Aan het schenden van deze wettelijke verplichting verbindt de rechtbank een financiële sanctie. Omdat de vrouw de zaak heeft verloren, moet zij de proceskosten van de andere bestuurder betalen. Daarvoor bestaan vaste tarieven maar de rechtbank maakt deze, bij wijze van straf, vijf keer zo hoog.