Procesreglement Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is gepubliceerd

Watsonlaw_onderhands_accoord

Procesreglement Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is gepubliceerd

De Rechtspraak heeft een nieuw procesreglement met betrekking tot een bijzondere categorie insolventiezaken gepubliceerd. De reden hiervoor is de inwerkingtreding van de Wet homologatie onderhands akkoord op 1 januari 2021. In het procesreglement staat onder andere hoe betrokken partijen een verzoek tot de homologatie van een onderhands akkoord kunnen indienen bij de rechtbank.

De nieuwe wet maakt het mogelijk om een bindend onderhands akkoord te sluiten bij een dreigend faillissement. Als de rechter dit akkoord bekrachtigd dan geldt het voor alle schuldeisers, ook de schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd. Het nieuwe procesreglement treedt op 1 januari 2021 in werking en is hier te vinden.