Ondernemingskamer stelt ook salaris van OK-commissaris vast

Ondernemingskamer stelt ook salaris van OK-commissaris vast

Als de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam een onderzoek gelast, kan ook een OK-commissaris worden benoemd. De OK stelt ook het salaris van deze commissaris vast, ook al is dat hoog.

In deze zaak beveelt de Ondernemingskamer (OK), een speciale ‘afdeling’ die zich bezighoudt met geschillen binnen en tussen bedrijven, een onderzoek (‘enquête’) naar het beleid en de gang van zaken van een bedrijf dat industriële droogmachines ontwikkelt voor de voedingsindustrie. Tegelijk wordt een zogenoemde OK-commissaris benoemd, die hierop toezicht gaat houden. De OK bepaalt dat het bedrijf het salaris en de kosten van deze commissaris moet betalen. Deze vrouw wil de opdracht aannemen tegen € 315 per uur, exclusief btw. Het bedrijf moet alvast een voorschot van € 10.000 betalen. Daar schrikt dit bedrijf van: op zo’n hoog uurtarief hadden ze niet gerekend.

Topinkomens

Het bedrijf is bereid een ‘redelijk uurtarief’ te betalen van € 120 exclusief btw. De opdracht van de commissaris is immers relatief eenvoudig, voor het toezicht is geen hoog gekwalificeerde commissaris nodig, en juist deze commissaris heeft geen specifieke deskundigheid van de branche waarin het bedrijf actief is. De directie heeft op internet gezocht wat een gangbaar tarief is, en dat is veel lager dan € 315. Bij een ander, veel groter bedrijf, kreeg de OK-commissaris € 176 per uur. De directie ziet ook niet in waarom een door de Ondernemingskamer benoemde commissaris meer zou moeten verdienen dan op grond van de Wet normering topinkomens (WNT) is toegestaan.

Veel onenigheid

Volgens de Ondernemingskamer hangt de vraag wat een redelijke beloning is af van meerdere omstandigheden. In deze zaak gaat het geschil tussen partijen over wie het voor het zeggen heeft bij het bedrijf. Er was veel onenigheid: afspraken werden geblokkeerd, belangen over de zeggenschap waren niet helder, de verhouding tussen de aandeelhouders was zodanig slecht dat zij niet meer in staat zijn om afspraken te maken die nodig zijn om deze door iedereen onwenselijk geachte situatie te beëindigen.

Bedrijf moet betalen

Dat is de reden dat de Ondernemingskamer een onderzoek heeft gelast naar het beleid van en de gang van zaken binnen het bedrijf. Een commissaris was nodig om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken, en om het bestuur met raad terzijde te staan. Omdat de situatie complex is, er tegengestelde belangen zijn en de verhoudingen fors zijn verstoord, én omdat het noodzakelijk is om snel tot een oplossing te komen, worden hoge eisen gesteld aan de OK-commissaris en diens kennis en vaardigheden. Dan is een uurtarief van € 315 niet onredelijk. Dat zij geen specifieke deskundigheid heeft van de branche waarin de onderneming actief is, is niet van belang: deze deskundigheid is niet vereist voor het uitvoeren van haar taak. Verder is de Ondernemingskamer voor het benoemen van een functionaris niet gebonden aan door de WNT geregelde maximale beloningen. Het uurtarief dat deze commissaris wil ontvangen, wordt door de Ondernemingskamer toegekend. Het bedrijf zal dit toch moeten betalen.