Nieuw talent versterkt Watsonlaw

IJsbrand_Reinke

Nieuw talent versterkt Watsonlaw

Volgens IJsbrand Reinke biedt Watsonlaw een vruchtbare bodem voor jonge juristen. De lat ligt hoog, maar dat gaat volgens IJsbrand zeker niet ten koste van humor en oprechte interesse in elkaar. IJsbrand versterkt sinds kort als juridisch medewerker ons insolventie- en ondernemingsrechtteam. Wat hij meeneemt en waarom zijn oog viel op Watsonlaw, lees je hieronder.

Bij de tijd

IJsbrand heeft een voorliefde voor complexe ondernemings- en insolventierechtelijke vraagstukken. ‘Juist met betrekking tot mijn favoriete rechtsgebieden is hier meer dan genoeg kennis en ervaring in huis. Watsonlaw richt zich naast de meer klassieke rechtsgebieden, op zeer moderne rechtsgebieden in de vorm van bijvoorbeeld advisering over blockchain en cryptocurrencies. Dat getuigt van een kantoor dat bij de tijd is en daar wellicht zelfs op vooruitloopt. Een perfecte basis dus voor een jonge jurist.’

Puzzelen

Het insolventierecht doet IJsbrand denken aan het oplossen van een puzzel, iets wat hem al van jongs af aan aanspreekt. ‘Wellicht verklaart mijn voorliefde voor puzzelen mijn interesse in het insolventierecht. In het geval van een faillissement is het aan de curator om overzicht te creëren waar chaos heerst en de verdeelsleutel te vinden waarmee de belanghebbenden bij het faillissement zo rechtvaardig mogelijk zijn gediend. Het komt niet zelden voor dat belangen strijdig zijn en er stukjes missen om de puzzel compleet te maken. Onder die omstandigheden is het de kunst om toch een passende oplossing te vinden.’

Stip op de horizon

De komende tijd zal IJsbrand zich verder vastbijten in het insolventie-, ondernemings- en procesrecht. Zijn studie Bedrijfskunde, die hij naast zijn studie Nederlands recht heeft afgerond, komt daar zeker nog bij van pas. Over de stip op de horizon zegt hij: ‘Over een aantal jaren wil ik als ervaren advocaat creatieve oplossingen en perspectief bieden, voor cliënten in civiele zaken en voor belanghebbenden bij faillissementen.’

Meer weten over IJsbrand? Ga naar zijn pagina.