MiCA. Wat zijn de consequenties? Willem-Jan Smits deelt zijn expertise.

Watsonlaw_Europese_Commissie

MiCA. Wat zijn de consequenties? Willem-Jan Smits deelt zijn expertise.

Voor cryptobedrijven die actief zijn op de Europese markt komen er nieuwe regels aan. Op 24 september 2020 is een wetsontwerp ingediend dat bekend staat onder de noemer ‘Markets in Crypto-Assets Regulation’, of MiCA. Zodra het wetsvoorstel is geaccepteerd, moeten alle Europese lidstaten en de bedrijven in die lidstaten zich hier direct aan houden. En dat biedt kansen. Zo ontstaat een gelijk speelveld voor alle dienstverleners binnen Europa, en wordt het voor Nederlandse partijen makkelijker om de afzetmarkt te vergroten. Maar wat houdt deze MiCA precies in, voor zowel ondernemer als consument? Daarover publiceert LekkerCryptisch een serie artikelen, onder leiding van Willem-Jan Smits.

Het eerste artikel leest u hier.