Duurzaamheidsrapportage wordt verplicht voor veel bedrijven

Duurzaamheidsrapportage

Duurzaamheidsrapportage wordt verplicht voor veel bedrijven

Vanaf 2024 zijn veel bedrijven verplicht in een duurzaamheidsrapportage aan te geven wat hun ‘footprint’ is. De overheid adviseert bedrijven nu al zich voor te bereiden op deze nieuwe regelgeving.

Duurzaam ondernemen – ooit een ambitie voor vooruitstrevende en milieubewuste bedrijven – wordt steeds minder vrijblijvend. Klanten willen steeds vaker weten waar een product vandaan komt, overheden willen klimaatverandering een halt toeroepen. De zogenoemde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – Europees wetgeving – wordt hiervoor, na 2024, het instrument voor Europese bedrijven. Winst maken is niet meer het doel, wel waarde creëren.

Grote bedrijven

De CSRD verplicht Europese ondernemers in een duurzaamheidsrapportage te laten zien wat ze precies hebben gedaan op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De CSRD geldt vanaf 2024 voor bedrijven die nu ook al aan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moeten voldoen. De CSRD gaat echter gelden voor veel meer bedrijven. Vanaf 2025 wordt de duurzaamheidsrapportage ook verplicht voor ‘grote’ bedrijven die nu niet onder de NFRD vallen. Een bedrijf is ‘groot’ als het voldoet aan minimaal twee van deze drie voorwaarden: meer dan 250 medewerkers, meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar of meer dan 20 miljoen euro op de balans.

MKB

Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de duurzaamheidsrapportage vanaf 1 januari 2026. Niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven zullen daarna volgen. Wel krijgen zij, als ze diensten of producten leveren aan grote ondernemingen die al verplicht moeten rapporteren, te maken met de CSRD: hun afnemers zijn er al aan gebonden en moeten rapporteren aan welke voorwaarden hun ingekochte goederen en diensten voldoen.

Afvalverwerking

Hoe het duurzaamheidsverslag er precies uit moet zien, is nog niet bekend. Daarover moet de EU nog beslissen. Ondernemers moeten het verslag indienen in een online portal. Wel is nu al duidelijk welke aspecten in de rapportage aan de orde komen: hoe duurzaam is het product dat wordt gemaakt, wat is de maatschappelijke impact van een aangeboden dienst, hoe wordt het gemaakt, vervoerd en verwerkt? Hoe wordt het pand verwarmd, hoe zit het met de afvalverwerking en recycling? De rapportage wordt na het aanleveren ook gecontroleerd, wat mogelijk moet gebeuren door accountants.