Aanpassing griffierechten

Watsonlaw_Aanpassing_griffierechten

Aanpassing griffierechten

Op 1 januari 2021 zijn er drie nieuwe griffierechtcategorieën toegevoegd, waardoor het griffierecht in een betere verhouding komt te staan tot de hoogte van de vordering. De tarieven voor de min- en onvermogenden blijven in de drie nieuwe categorieën ongewijzigd. Het wetsvoorstel sluit aan bij het pakket aan maatregelen dat wordt genomen in het kader van de Brede Schuldenaanpak, waarvan het doel is om ervoor te zorgen dat minder mensen te maken krijgen met problematische schulden. Omdat de wijzigingen in de tarieven budgetneutraal moeten worden uitgevoerd, zijn er nu, vanwege de lagere griffierechten in kleinere zaken, hogere tarieven bij grotere vorderingen. Een amendement van SP en GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat de griffierechten zijn verdubbeld voor rechtszaken waarbij rechtspersonen meer dan een miljoen euro vorderen.

Meer info vind je hier.