Inwerkingtreding herziening beslagrecht. Verkorte termijn verklaring derdenbeslag.

Watsonlaw_Inwerkingtreding_herziening_beslagrecht

Inwerkingtreding herziening beslagrecht. Verkorte termijn verklaring derdenbeslag.

Op 1 oktober 2020 is het beslag- en executierecht gewijzigd. De doelen hiervan zijn onder andere het terugdringen van het aantal problematische schulden en het effectiever helpen van mensen met schulden. Voor enkele onderdelen geldt een inwerkingtreding op 1 januari 2021 of op 1 april 2021.

De termijn voor het doen van een verklaring derdenbeslag is sinds 1 oktober 2020 verkort van vier weken naar twee weken. Deze derdenverklaring wordt afgelegd als een beslag wordt gelegd onder een bank of werkgever van de schuldenaar. De bank of de werkgever moet dan een zogenaamde derdenverklaring afleggen. Hierin wordt aangegeven welke vorderingen zijn getroffen door het beslag. Daarnaast kan de verklaring sinds 1 oktober 2020 digitaal worden afgegeven en het verklaringsformulier is vereenvoudigd.