Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Watsonlaw_Wetsvoorstel-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Begin november heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit wetsvoorstel dient ter verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen in semipublieke sectoren en bij overige verenigingen en stichtingen. De wet geeft duidelijker aan wat de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen zijn. De regelgeving komt voort uit behoefte van de praktijk.

Alle rechtspersonen krijgen voortaan de mogelijkheid om een raad van commissarissen in te stellen en om te kiezen voor een monistisch bestuur (een model waarbij de taken van het bestuur van een onderneming, het houden van toezicht en het geven van advies in één orgaan zijn verenigd). Daarnaast wordt het voor verenigingen, coöperaties, stichtingen en onderlinge waarborgmaatschappijen duidelijker welke uitgangspunten zij bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen, hoe zij om dienen te gaan met de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang en wat de regels zijn over de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.