Wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen.

Watsonlaw_Pensioen

Wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen.

Op 12 januari 2021 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Bedrag ineens, RVU en verlofsparen” aanvaard. De RVU is een van de nieuwe mogelijkheden voor werknemers om eerder met pensioen te gaan. Dit wetsvoorstel treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in werking. De RVU-heffing wordt tijdelijk versoepeld doordat een vrijstelling wordt geïntroduceerd. Het bedrag van de tijdelijke drempelvrijstelling voor een regeling vervroegd uittreden (RVU) is verhoogd van € 1.767 naar € 1.847. De RVU-drempelvrijstelling is onderdeel van het pensioenakkoord. De werkgever hoeft geen RVU-heffing van 52% af te dragen als betalingen onder de drempelvrijstelling blijven.

Er geldt een aantal voorwaarden voor de RVU-drempelvrijstelling:

  • De werkgever mag de uitkering volgens de RVU-regeling toekennen in de 36 maanden die direct voorafgaan aan het bereiken van de AOW-leeftijd van de werknemer.
  • Het bedrag van de drempelvrijstelling moet per maand worden berekend.
  • De werknemer heeft uiterlijk op 31 december 2025 de leeftijd bereikt die maximaal 36 maanden voor de AOW-leeftijd ligt.