Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Het voorontwerp ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ is eind juni 2021 in consultatie gebracht. Met dit wetsontwerp wordt een tijdelijke wijziging van de regeling omtrent de turboliquidatie beoogd. Reden hiervoor is de corona-crisis. Verwacht wordt dat veel ondernemers zodanig getroffen zijn door de crisis dat zij hun bedrijf willen beëindigen, om een faillissement te voorkomen. Bij opheffing middels een turboliquidatie ontbreekt de financiële verantwoordingsverplichting voor het bestuur. Omdat er hierdoor een risico voor misbruik ontstaat, was demissionair minister Dekker al langer van plan om de regels rondom een turboliquidatie verder te formaliseren. In het voorontwerp staan maatregelen om misbruik tegen te gaan en om de positie van schuldeisers te verbeteren. Daarnaast wordt de mogelijkheid om een bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik gecreëerd.