Succesvol opkomen tegen de opheffing van het faillissement

Watsonlaw_faillissement_beëindigen

Succesvol opkomen tegen de opheffing van het faillissement

De opheffing wegens gebrek aan baten is de meest voorkomende vorm van beëindiging van een faillissement. In die situaties is de boedel zo klein dat de faillissementskosten en de boedelschulden niet voldaan kunnen worden. De curator stelt de rechtbank dan voor om bij gebrek aan baten het faillissement op te heffen. Vervolgens kan de rechtbank de opheffing van het faillissement uitspreken. Hierdoor eindigt het faillissement en de rechtspersoon houdt op te bestaan. Als er voldoende middelen zijn om de kosten van een normale afwikkeling te betalen of als de schuldeisers zijn voldaan, kan opheffing niet plaatsvinden.

Schuldeisers kunnen beroep aantekenen tegen de opheffing van het faillissement. De Hoge Raad bepaalde dat er voor een geslaagd beroep aannemelijk gemaakt moet worden dat er voldoende baten in het faillissement aanwezig zijn. Hiervoor moet de schuldeiser concreet kunnen onderbouwen dat er sprake is, of zal zijn, van baten.