Strengere controle notarissen

Watsonlaw_Pels_Rijcken_notariaat

Strengere controle notarissen

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wil vanwege de fraudezaak bij Pels Rijcken vernieuwingen doorvoeren binnen het notariaat. Alle notarissen zijn opgeroepen om de opgave van hun nevenfuncties te actualiseren. De KNB inventariseert welke notarissen staan geregistreerd als enig bestuurder van stichtingen. Per 1 april 2021 zijn er externe regionale vertrouwenspersonen aangesteld aan wie integriteitsvraagstukken en notariële misstanden kunnen worden gemeld. Tevens worden er aanvullende regels doorgevoerd voor het beheer van derdengelden waarvan niet gelijk duidelijk is wie er recht op heeft.