Raad van State is kritisch op het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Watsonlaw_turboliquidatie

Raad van State is kritisch op het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

De Afdeling advisering van de Raad van State is kritisch op het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. Schuldeisers zouden beter moeten worden beschermd. Dat staat in een advies dat begin mei 2022 is gepubliceerd.

Bij een turboliquidatie kan een rechtspersoon (zoals een BV of NV) snel worden beëindigd, bijvoorbeeld als er geen baten meer zijn. Bestuurders van de rechtspersoon kunnen zo hun bedrijf afbouwen, bijvoorbeeld door de laatste voorraden te verkopen. Het is een snelle en eenvoudige manier om te stoppen met een bedrijf. Een risico ontstaat wanneer de rechtspersoon geen baten, maar wel schulden heeft.

Bescherming van schuldeisers

In het wetsvoorstel staan maatregelen om de rechtsbescherming van deze schuldeisers bij turboliquidatie te verbeteren en misbruik tegen te gaan. Maar volgens de Raad van State gaan die niet ver genoeg. Zo komt er een uitbreiding van de regeling van het civielrechtelijk bestuursverbod – bestuurders die de boel hebben geflest kunnen daarna een tijdlang geen andere bestuursfunctie meer vervullen. Maar alleen het Openbaar Ministerie kan deze maatregel inzetten en het OM heeft het al zo druk. Het voorstel bevat daarnaast geen aanvullende privaatrechtelijke handhavingsmogelijkheden, zoals een uitbreiding van de mogelijkheid om bestuurders aansprakelijk te stellen. Het zou beter zijn wanneer schuldeisers zelf meer handhavingsinstrumenten krijgen. Het kabinet wordt geadviseerd dat beter te regelen, zodat schuldeisers een betere positie krijgen.

Tijdelijk karakter

Het wetsvoorstel geldt voor twee jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. Turboliquidaties zullen door de coronacrisis vaker worden ingezet maar mogelijk ver daarna ook nog. Het wetsvoorstel heeft echter een tijdelijk karakter. De risico’s van de nu summier geregelde turboliquidatie zijn echter structureel en zullen niet na twee jaar zijn verdwenen. Ook dat is een reden om turboliquidaties beter te regelen en toekomstbestendig te maken. Tot slot wijst de Raad van State erop dat in dit wetsvoorstel niets is opgenomen over hoe het Europees recht dit regelt. Het kabinet zou kunnen ingaan op de betekenis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor het inzagerecht van schuldeisers dat met het wetsvoorstel wordt geïntroduceerd. Het is nog niet duidelijk wanneer de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking treedt.