Landelijke inloopkamers werken eerste achterstanden weg

Landelijke inloopkamers werken eerste achterstanden weg

Bij veel gerechten is er een achterstand in het afhandelen van zaken ontstaan. De Rechtspraak werkt daarom sinds dit voorjaar met drie landelijke inloopkamers. Het doel hiervan is om de achterstanden weg te werken. Omdat de inloopkamer met meer focus kan werken, kan er versnelling komen in de afhandeling en krijgen rechtzoekenden sneller duidelijkheid. In het najaar komen er waarschijnlijk twee inloopteams bij: Bestuursrecht en Strafrecht.

Vanuit de rechtersvakbond NVvR is er kritiek op de inloopkamers. Gevreesd wordt dat de inzet van ervaren rechters bij de inloopkamers zorgt voor langere wachttijden bij gerechten. Directeur Bas de Groot zegt echter dat de eerste ervaringen met de inloopkamers positief zijn. “De inloopkamers spitsen zich toe op een zaakstroom en daarom kunnen zaken verhoudingsgewijs sneller worden afgehandeld. Aan het eind van dit jaar gaan we tussentijds evalueren. We betrekken de advocatuur erbij en misschien kunnen we er lessen uit trekken om de zaakbehandeling te verbeteren.”