Invoering nieuwe faillissementswet: Wet homologatie onderhands akkoord

Watsonlaw_Herstructureren-in-crisistijd--Wet-homologatie-onderhands-akkoord-

Invoering nieuwe faillissementswet: Wet homologatie onderhands akkoord

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is begin oktober door de Eerste Kamer aangenomen. Het wordt hierdoor makkelijker voor ondernemingen om een akkoord te bereiken over de herstructurering van schulden met de schuldeisers en aandeelhouders. De rechtbank kan na de inwerkingtreding van de wet, naar verwachting op 1 januari 2021, een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden goedkeuren. Het akkoord is verbindend voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Ook als er niet met het akkoord is ingestemd kan een partij aan het akkoord gehouden worden: dat is als de besluitvorming over en de inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen voldoet. Lees hierover meer in onze blog: Betalingsuitstel een reddingsboei voor bedrijven in de coronacrisis?

Een onderhands akkoord draagt bij aan het voorkomen van faillissementen. Door de WHOA kunnen  ondernemingen met een zware schuldenlast gemakkelijker doorgaan met bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn, waardoor zij een faillissement mogelijk kunnen voorkomen.